Stefan Tengblad, en av talarna på Hogias Kompetensdag Lön & HR
Stefan Tengblad

Stefan är professor i Human Resource Management vid Göteborgs universitet. Hans forskning handlar om chefers arbete, medarbetarskap och HR-arbete. Hans gedigna kunskap har resulterat i böcker som Vinnande ledarskap (2019), Chefskap, ledarskap och medarbetarskap (2020) och Att leda i komplexa organisationer (2018).

TILLBAKA