Hogias Kompetensdagar: Ekonomi 2020

TEMA – AGILA EKONOMIFLÖDEN

Så bygger smartare ekonomifunktioner starkare företag

Ny teknik kan stärka ditt företag inifrån. Genom smartare dataflöden i din ekonomiplattform får du underlag till bättre och agila beslut. Ny teknik manar också till nya arbetssätt och kunskapsinsikter. Hur förbereder sig din ekonomifunktion inför detta skifte?

Under Hogias kompetensdag, Ekonomi 2020 – delar vi insikter och råd på vägen för företag som vill 
utveckla sin ekonomifunktion, effektivisera och utöka värdet av vad din data kan ge.

Boka-tidigt-priset gäller till och med 30 april.

Viktig information!
Vi på Hogia Institutet tar spridningen av Corona-viruset på allvar och håller oss uppdaterade kring spridningen och myndigheternas rekommendationer. Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risken för smittspridning i samhället till högsta nivån tar vi det säkra före det osäkra och vidtar försiktighetsåtgärder kring flera av våra utbildningar och event. Vi har därför beslutat att flytta Kompetensdagen den 14 maj i Stockholm till den 15 september. Detta tillfälle kommer också vara möjligt att följa via livestreaming för de som inte kan eller vill delta på plats i Näringslivets Hus.

1900 kr (ord pris 2900 kr)


Kompetensdagarna ekonomi

Stockholm

2020-09-15

Platser kvar

BOKA NU!

Kompetensdagarna ekonomi

Göteborg

2020-09-17

Platser kvar

BOKA NU!

Stockholm

1 dag, 2020-09-15

BOKA NU!
Platser kvar

Göteborg

1 dag, 2020-09-17

BOKA NU!
Platser kvar

Kurslängd

1 dag 9:00-16:00

Föreläsningar


Ekonomiavdelningen 2.0  –  Fredrik Wallin

Ny teknik skapar nya arbetssätt och ställer nya krav på kompetens. Ekonomiavdelningen lämnar snart sin traditionella form och förflyttas ut i organisationen och längre än så. Med teknikens hjälp kan rätt data flöda mellan processer internt och ut i företagens nätverk. Fredrik ger sin trendspaning i ämnet, väcker frågorna som företagen nu behöver lyfta. Hur vill vi möta förändringarna? Vilka nya värden vill vi vinna? Vilken ny kunskap behöver vi för att lyckas?  

Agilt arbetssätt och ledarskapÅse Magnusson

Förändringens tid är (alltid) här. Tekniken utvecklas ständigt och bästa sättet för ett företag att möta de nya möjligheter och utmaningar som följer, är att arbeta och leda agilt. Genom årtionden har det agila arbetssättet etablerat sig inom allt fler områden och passar perfekt in för att hantera den förändring som ekonomifunktionerna nu står inför. Åse delar med sig av sin långa erfarenhet inom IT-branschen, ber oss flytta fokus till att optimera flöden och inte resurser samt förbättra förutsättningarna för samarbete och kunskapsutveckling. 

Så kan tekniken bidra till bättre beslutDaniel Nilsson

Just nu sker en spännande teknisk evolution av företagens ekonomifunktioner. Idag kan både Artificiell Intelligens (AI) och Machine Learning (ML) skapa smartare flöden och tolka datamängder på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Den kompetens som finns kan istället för att utföra enkla återkommande moment, ägna sig åt mer värdeskapande insatser. Tillsammans skapas bättre underlag som banar väg för klokare beslut. Daniel delar med sig av sin kunskap om AI och ML, ger exempel på hur de kan skapa nytta för företag och ger värdefulla råd på vägen om hur man kommer igång. 
 

Elektroniska signeringarMartin Thulin 

Efterfrågan på digitala tjänster för signering av dokument ökar. Det finns mycket tid och administration att spara genom att signera dokument elektroniskt. Det kan till exempel handla om signering av offerter, anställningsavtal, serviceavtal med mera. Under våren planerar Bolagsverket göra en hemställan till regeringen om ett obligatorium för digital inlämning av årsredovisning. Samtidigt finns det lagar och förordningar som reglerar HUR tekniken kan användas. Till exempel ställs det särskilda formkrav i lagen för att underteckna årsredovisning och revisionsberättelse elektroniskt. Vilka krav ska man ställa på en signeringslösning för att den ska generera juridiskt bindande underskrifter i olika sammanhang? 

 

Fredrik Wallin – Bolagschef Business Products, Hogia


Fredrik är idag ansvarig för produktbolaget som utvecklar Hogias olika ekonomisystem. Han har ett brett nätverk inom branschen och gillar utmaningarna med att fungera som spindel i nätet genom hela produktutvecklingsprocessen. Fredriks motto är ”Allt jobbigt är roligt!”. Årets vasalopp genomfördes på tiden 6,5h i strålande sol, sida vid sida med sin fru hela vägen in i mål.

Fredrik Wallin, bolagschef på Hogia Business Products föreläser om produktutveckling.

Åse Magnusson – Agil coach, Hogia


Åse har en lång och bred erfarenhet inom IT-branschen i roller som utvecklare, testare och scrum master. Oavsett roll brinner hon för den experimentella kulturen och driver samverkan mellan olika roller. Idag arbetar Åse på Hogia som agil coach med mål att utbilda, inspirera och utmana olika teams arbetssätt och anamma den agila kulturen. Privat spenderar Åse gärna tiden med en bok i handen. Litteratur är hennes livsnerv och största inspirationskälla.

 

Åse Magnusson, jobbar som agil coach på Hogia och föreläser om den agila kulturen.

Daniel Nilsson – Utvecklingsansvarig, Hogia


Daniel har en lång bakgrund som utvecklare inom diverse branscher. Han har ett djupt intresse för teknik och utveckling samt vad man kan skapa med tekniken från ingenting. Idag arbetar Daniel som utvecklingsansvarig samt driver Maskininlärningsforum på Hogia och samarbetet med Microsoft ML.net SDK-teamet. Fritiden tillbringar Daniel helst i sina sandaler i skogen och på stigar, med sikte på att genomföra UltraVasan 90 km kommande höst.

Daniel Nilsson, utvecklingsansvarig på Hogia, föreläser gärna om ny teknik och AI.

Martin Thulin - Kommersiell Produktägare, Hogia


Martin jobbar med att digitalisera tjänster och affärsprocesser och är bland annat initiativtagare och grundare av Sveriges första godkända digitala brevlåda och drivande i uppbyggnaden av den svenska digitala postala infrastrukturen. Idag arbetar han som Produktägare och expert inom digitala signeringslösningar på Hogia. På fritiden är Martin engagerad som ledare i ett ungdomslag i bandy.

Martin Thulin, kommersiell produktägare för Hogia Signit, berättar om digitala signeringslösningar.

Sara Winberg – Ekonomikonsult, Hogia


Kompetensdagarnas moderator, Sara Winberg, har mångårig erfarenhet som redovisningsekonom och flera års bakgrund i konsultationer och driftsättningar av Hogias ekonomiprodukter, där mötet med kunderna och företag inom olika branscher gett en bred kunskap och insikt i marknaden. På sin fritid blir det gärna maratonlöpning och vandringsresor, där kameran är en trogen följeslagare.

Sara Winberg, omtyckt kursledare för bokföringskurser och moderator på Kompetensdagarna Ekonomi.