Budget – Hogia Ekonomi och Affärssystem

Vill du lära dig hur budgetverktyget i Hogia Ekonomi kan användas för bättre rapportering och uppföljning av er verksamhet? Under detta webbinarium går vi igenom hur du kan läsa in en budget från Excel till Hogia Ekonomi, hur du kan skapa en budget direkt i systemet och hur du kan jobba med budgetuppföljning på olika resultatenheter. Du kan budgetera årsvis, halvårsvis, kvartalsvis eller månadsvis, följa upp på hela din samlade verksamhet eller per avdelning.

Vi tittar på hur detta kan tas fram i dina resultatrapporter och få budgetjämförelse samt jämförelse med siffror från föregående år. Lär dig nyttja budgetverktyget i Hogia Ekonomi och Affärssystem och få en bättre översikt av er verksamhet och hur ni ligger till.

På våra Fokus-webbinarier är deltagarantalet begränsat till 15 personer för att möjliggöra en frågestund i slutet av passet.

Pris 1500:-


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss på 0303-662 00 eller utbildning@hogia.se


Målgrupp:

Ett webbinarium för dig som arbetar med Hogia Ekonomi eller Hogia Affärssystem.