Semesterpåverkande frånvaro – Hogia Lön

Frånvaro är till stor del semesterlönegrundande och måste därför löneberedas rätt för att semesterberäkningen ska bli riktig. Under det här Fokus-webbinariet hjälper vi dig att reda ut vad som är semestergrundande frånvaro. Vi går igenom vilka lönearter som ska användas och hur frånvarostödet kan underlätta och hjälpa dig med löneberedningen i Hogia Lön.  Har du frånvarostödet? Vi visar denna tilläggsprodukt och hur du får hjälp med rätt inställningar och vilka lönearter som genereras.

På våra Fokus-webbinarier är deltagarantalet begränsat till 15 personer för att möjliggöra en frågestund i slutet av passet.

Pris 1200:-


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss på 0303-662 00 eller utbildning@hogia.se


Målgrupp:

Ett webbinarium för dig som arbetar med Hogia Lön.