Räcker tiden inte riktigt till?


Ibland räcker tiden inte riktigt till, men behovet av ny kunskap inom specifika områden finns ändå.
För att ta vara på dyrbar tid och samtidigt förmedla viktig kunskap har vi tagit fram korta webbinarier inom olika fokusområden. Vi kallar det Fokus-webbinarier.

Upplägget innebär att vi visar specifika funktioner i mindre Teams-grupper med upp till 15 deltagare och en kvart på varje pass är tid avsatt för frågor.
Så att du kan utnyttja din tid så effektivt som möjligt. Ta till dig nya kunskaper. Och sedan fortsätta med allt annat som kräver ditt fokus.

Här nedan kan du se aktuella Fokus-webbinarier för Hogia Lön.

 

 

Hogia Lön

Vi går igenom vad som påverkar semesterskulden och vad man gör tänkta på när man gör slutlön i Hogia Lön.

Läs mer

Hogia Lön

Lär dig ta fram rapporter som efterfrågas både internt och externt.

Läs mer

Hogia Lön

Se hur du kan förenkla lönehanteringen med hjälp av kopplade lönearter och ackumulatorer.

Läs mer

Hogia Lön

En genomgång av semestergrundad frånvaro, vilka lönearter ska egentligen användas?

Läs mer

Räcker tiden inte riktigt till?


Ibland räcker tiden inte riktigt till, men behovet av ny kunskap inom specifika områden finns ändå.
För att ta vara på dyrbar tid och samtidigt förmedla viktig kunskap har vi tagit fram korta webbinarier inom olika fokusområden. Vi kallar det Fokus-webbinarier.

Upplägget innebär att vi visar specifika funktioner i mindre Teams-grupper med upp till 15 deltagare och en kvart på varje pass är tid avsatt för frågor.
Så att du kan utnyttja din tid så effektivt som möjligt. Ta till dig nya kunskaper. Och sedan fortsätta med allt annat som kräver ditt fokus.

Här nedan kan du se aktuella Fokus-webbinarier för Hogia Lön.

 

 

Hogia Lön

Vi går igenom vad som påverkar semesterskulden och vad man gör tänkta på när man gör slutlön i Hogia Lön.

Läs mer

Hogia Lön

Lär dig ta fram rapporter som efterfrågas både internt och externt.

Läs mer

Hogia Lön

Se hur du kan förenkla lönehanteringen med hjälp av kopplade lönearter och ackumulatorer.

Läs mer

Hogia Lön

En genomgång av semestergrundad frånvaro, vilka lönearter ska egentligen användas?

Läs mer

Räcker tiden inte riktigt till?


Ibland räcker tiden inte riktigt till, men behovet av ny kunskap inom specifika områden finns ändå.
För att ta vara på dyrbar tid och samtidigt förmedla viktig kunskap har vi tagit fram korta webbinarier inom olika fokusområden. Vi kallar det Fokus-webbinarier.

Upplägget innebär att vi visar specifika funktioner i mindre Teams-grupper med upp till 15 deltagare och en kvart på varje pass är tid avsatt för frågor.
Så att du kan utnyttja din tid så effektivt som möjligt. Ta till dig nya kunskaper. Och sedan fortsätta med allt annat som kräver ditt fokus.

Här nedan kan du se aktuella Fokus-webbinarier för Hogia Lön.

 

 

Hogia Lön

Vi går igenom vad som påverkar semesterskulden och vad man gör tänkta på när man gör slutlön i Hogia Lön.

Läs mer

Hogia Lön

Lär dig ta fram rapporter som efterfrågas både internt och externt.

Läs mer

Hogia Lön

Se hur du kan förenkla lönehanteringen med hjälp av kopplade lönearter och ackumulatorer.

Läs mer

Hogia Lön

En genomgång av semestergrundad frånvaro, vilka lönearter ska egentligen användas?

Läs mer