Möt våra kursledare

Våra kursledare har alla djup kunskap inom respektive område

Sara Janson

Lärare/föreläsare inom lön & HR 

Titel på företag

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sara Janson, Hogia

Läs mer om Hogias ...

Kursledare på Hogia Institutet

Sara Janson
Lärare/föreläsare inom lön & HR

Sara har många års erfarenhet av konsultation och utbildning inom lön och HR och är en mycket uppskattad utbildare och föreläsare på Hogia Instiutets utbildningar och event. Föruotm rollen som konsult och föreläsare på Hogia utbildar hon också blivande lönespecialister på yrkeshögskolor.

Läs mer om Hogias ...