Den nya bankstandarden i Hogia Ekonomi & Affärssystem

Den nya bankstandarden har påverkat oss på flera olika sätt, men ännu är inte alla banker klara och ändringar pågår fortfarande. I Hogia Ekonomi & Affärssystem finns funktionalitet för in- och utbetalningar enligt den nya standarden och mer anpassningar kommer.

Vad innebär den nya bankstandarden för dig som använder dessa system och vad behöver du göra?
På den här halvdagsutbildningen går vi igenom vad den nya standarden innebär, vad som händer med de gamla formaten, vad du behöver göra för att hänga med och i vilken ordning.

Utbildningen genomförs i webbinarieform och deltagarantalet är begränsat till 15 personer för att möjliggöra en frågestund i slutet av passet.Pris 3000:-


Den nya bankstandarden i Hogia Ekonomi & Affärssystem

Digitalt kl 13:00-16:00

2023-04-13

Platser kvar

BOKA NU!

Den nya bankstandarden i Hogia Ekonomi & Affärssystem

Digitalt kl 09:00-12:00

2023-06-20

Platser kvar

BOKA NU!

Digitalt kl 13:00-16:00

1 dag, 2023-04-13

BOKA NU!
Platser kvar

Digitalt kl 09:00-12:00

1 dag, 2023-06-20

BOKA NU!
Platser kvar