Kurser och konsultationer kan hållas på Scandic
Löneprocessen
Boka en konsultation och förfina era rutiner

Hur ser er löneprocess ut? Genom att analysera och dokumentera er löneprocess kan vi med hjälp av våra erfarna konsulter belysa förbättringsåtgärder och peka på flaskhalsar i flödet. Hur ser er hantering för insamling av data ut och hur påverkar de anställdas rutiner löneprocessen? En effektiv löneprocess minskar felkällor, frigör tid i organisationen och skapar ett bättre arbetsklimat för både medarbetare och lönespecialist. 

Vi arbetar utifrån devisen rätt lön till rätt person i rätt tid!  

Hur kan vi på Hogia hjälpa er?
Hogias lönekonsulter har bred erfarenhet inom löneområdet där vi hjälper både små och stora företag från olika sektorer inom näringslivet. Detta gör att vi har en bra förståelse för förutsättningarna på ert företag och kan erbjuda en lösning där era förutsättningar står i fokus. 

Vi går igenom hela er löneprocess – arbetar ni på rätt sätt med ert systemstöd, hur ser era rutiner för dokumentation ut och vad händer om en nyckelperson inom er organisation slutar eller blir sjuk? Vi hjälper er att identifiera era styrkor och svagheter för att därefter skapa en så effektiv löneprocess som möjligt. 

Hur ser arbetet ut?
Vi arbetar utifrån en tydlig plan där vi tillsammans med er kartlägger, analyserar och dokumenterar er löneprocess.  

Uppstart/förstudie 
• Vi går tillsammans igenom ert nuvarande läge för att identifiera era behov.  
• Vi identifierar vilka nyckelpersoner som berörs av uppdraget. 
• Vi upprättar en tidplan. 

Kartläggning/analys 
• Genomgång av rutiner och nuvarande processer tillsammans med berörda nyckelpersoner. 
• Kartläggning av samtliga steg i er löneprocess. 
• Analys av kartläggningen där vi identifierar svaga länkar och fallgropar. 

Rapport 
• Skriftlig rapport med förslag på förbättringsåtgärder samt dokumentation över den framtagna processen. 
• Detaljerad rutinbeskrivning/checklista.

För offert, kontakta:
Wiveca Darell
tel: 0303-663 31 eller
konsultadmin@hogia.se