Vägen till en framgångsrik lönerevisionsprocess

Hur kan man effektivt strukturera arbetet med lönerevisionsprocessen för att få den att bli en viktig del i företagets framgångar? 

På denna teoretiska utbildning går Hogias Lönechef, Madeleine Nordqvist, igenom hur man kan strukturera en bra löneprocess och skapa engagemang och motivation både hos medarbetare och lönesättande chefer. Med gemensamma teorigenomgångar som utgångspunkt diskuterar vi olika scenarier och case som konkretiserar och belyser viktiga delar i processen. Målet är att du ska få med dig smarta tips, råd och verktyg för ditt fortsatta arbete mot en effektiv och framgångsrik lönerevisionsprocess på ditt företag.

3 000:-


För information om nästa kurstillfälle kontakta oss på 0303-662 00 eller utbildning@hogia.se