”Vår utveckling bidrar till ett hållbart samhälle”

Linnea Raatikainen

Genom våra digitala lösningar underlättar vi resor med kollektivtrafiken då våra kunder kan förse sina resenärer med tillförlitlig information i realtid före, under och efter sin resa, berättar Linnea Raatikainen om sitt arbete på Hogiabolaget, Hogia Public Transport Systems (HPTS).

AI–teknik underlättar för resenären

Det händer mycket inom transportområdet och den tekniska utvecklingen går snabbt. Linnea berättar att eftersom Hogias transportsystem kontinuerligt samlar in mängder med data via kunderna finns det stor potential till att utveckla nya tjänster med ny teknik som till exempel AI och det kan underlätta för både trafikhuvudmännen och för resenären.

– AI baseras ju på mycket kvantitet och olika data som kan påverka varandra, och det är ju det vi har i våra system.

För något år sedan tog HPTS initiativet till ett projekt inom AI där Linnea och hennes team tog fram en egen AI-modell för passagerarprognoser. Den har de nu byggt in i Hogias befintliga tjänst, Instant. Instant innehåller bland annat kartor som visar kollektivtrafikområdets fordon, hur de kör och när de ska komma till en hållplats.

– Vår AI-modell baseras på att fordon automatiskt skickar information om hur många passagerare som är på bussen, då använder vi helt enkelt den historiska datan i kombination med realtidsdata för att ta fram prognoser. Vi har sett ett väldigt stort intresse på marknaden så det enda som behövs nu är att tekniken i fordonen hänger med och att bussarna har utrustning för att faktiskt räkna antal passagerare, berättar Linnea.


Karriärföretag 2022

Bidrar till ett hållbart samhälle

Att satsa på ny teknik och utveckla moderna tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle och skapar kundnytta har alltid varit viktigt för Hogia. Linnea anser att det är en jättestor fördel att känna att hennes arbete bidrar till att världen blir bättre.

– Vi försöker att alltid ha vår slutkund, resenären, med i vår planering när vi utvecklar våra tjänster. Det är ju dem vi indirekt bygger våra system för. När resenärerna är trygga med att de får den information de behöver, gör det också att deras vilja att resa kollektivt ökar.

Läs mer om Hogias hållbarhetsarbete

Goda relationer och långsiktighet

Linnea berättar att det inte finns så många trafikhuvudmän i Sverige och att HPTS, som är marknadsledande inom branschen, har cirka 25 kunder idag. Det gör det enklare för dem att upprätta en god relation med kunderna.

– Jag tror att våra goda relationer är en avgörande del i att de väljer oss som leverantör. Att ha goda relationer med både sina medarbetare och sina kunder tycker jag är jätteviktigt. Vi värdesätter varandras input. Det är helt enkelt för klurigt att ha allt i huvudet själv.

Vi har en härlig kultur, ett långsiktigt tänk, vi jobbar med modern teknik och vi ser att det händer mycket häftiga grejer i vår molnplattform.

Långsiktigt och modernt

Linnea berättar att hon började arbeta som systemutvecklare direkt efter högskolan år 2016 men för cirka ett år sedan tog Linnea det naturliga steget från utvecklarrollen till att bli ansvarig produktspecialist.

– I båda rollerna får jag utlopp för mitt teknikintresse och vår utveckling sker med modern teknik såsom .NET Core och Azure. Men det roligaste och bästa med mitt arbete är utmaningarna med vår komplexa domän.

Hogia har funnits i över 40 år och har alltid varit ett företag som tänker långsiktigt. Eftersom Hogias bolag verkar i flera olika branscher kan man alltid testa på en ny bransch eller kanske till och med ett nytt yrke inom Hogia, menar Linnea.

– Vi har en härlig kultur, ett långsiktigt tänk, vi jobbar med modern teknik och vi ser att det händer mycket häftiga grejer i vår molnplattform, Hogia Star, berättar Linnea. Det är skönt att veta att när vi gör något på Hogia så blir det bra. Vi rafsar inte bara ihop något utan vi har hela tiden en tanke med att det ska hålla i längden och vi ser värdet och resultatet under en längre tid.

LEDIGA TJÄNSTER PÅ HOGIA

Ali Issa
Utvecklingschef
Louise Kling
Supportansvarig
Simon Lindgren
Utvecklare