”Inom UX får vi vara kreativa, ha människor i centrum och vara i fronten av tekniken”

Therese Johansson har arbetat inom UX (User Experience) sedan 2016, året efter hon tog en master i interaktionsdesign vid Chalmers. I maj 2021 började hon arbeta som UX-designer på Hogia Infrastructure Products och sedan i somras så leder hon det elva personer stora teamet som arbetar med användarupplevelsen av Hogias produkter.

I rollen som UX-designer handlar det om att försöka förstå andras vardag och utifrån det vara med och utforma en produkt som skapar en positiv användarupplevelse. I inledningen av en sådan process så handlar det om att vara så nära användaren som möjligt för att förstå hur behoven ser ut. Därför är det viktigt att vi som jobbar med utveckling kommer ut och få lära oss hur våra användares verklighet fungerar.  Först därefter kan man börja fundera på hur lösningen skulle kunna se ut, vilket kan medföra att man som motvikt till de sociala dagarna ibland har dagar då man pluggar in Spotify och bara sitter och skissar.


Det som gör att jag tycker att UX är ett så roligt område är blandningen av kreativitet, samspelet med andra människor och att få vara i fronten av tekniken.

Therese började med att läsa till nätverkstekniker, men upplevde att hon hamnade för långt ifrån människor. Då läste hon en utbildning till designingenjör, men hennes bakgrund gjorde att hon lockades mer av IT-produkter än av fysiska produkter. Inom tech är det lättare att kontinuerligt ändra det man gör och man vågar därmed också testa mer. Det här gjorde att hon valde att läsa en masterutbildning inom interaktionsdesign och efter en kort tid som UX-designer på Hogia blev Therese erbjuden rollen som chef för designteamet.

- Som chef handlar det om att jag behöver ta hand om alla mina medarbetares vardag och då är min egen bakgrund en fördel. För mig handlar det om att få mina teammedlemmar att lyckas. Det är väldigt kul. Mitt jobb idag handlar också mycket om att få de andra bolagen inom Hogia-gruppen att förstå vikten av UX och hur vi på bästa sätt kan arbeta tillsammans. 

För Therese är det viktigt att alla ska våga följa sina drömmar och inte vara rädda för att misslyckas. I framtiden kommer det att behövas fler som jobbar inom tech. När man ska utveckla en produkt så behövs det ett team och då är det viktigt med mångfald. Därigenom skapas det bättre produkter. Therese känner ett stort engagemang för att få fler tjejer att välja en karriär inom tech och har därför ett flertal gånger engagerat sig i IGE Day (Introduce a Girl to Engineering). På IGE Day bjuder vi in tjejer och icke-binära till oss under en dag då syftet är att ge en bredare och tydligare bild av vad teknik kan handla om. I mitt yrke är man ju exempelvis både problemlösare och problemhittare.  

- Framtiden inom mitt yrke är verkligen så spännande! Jag tror att det kommer skapas mycket fler lösningar som är automatiserade och personliga framöver. Produkterna kommer på ett annat sätt att vara personligt utformade för att lösa dina problem. Vi kan förvänta oss mycket mer AI i framtiden. Lösningar som fungerar mer som en butler. Alltså att man kan lämna över uppgifter till programmet och automatisera bort sådant som inte skapar värde så att vi kan få ägna oss åt sådant som är roligt.  

link   LEDIGA TJÄNSTER PÅ HOGIA 

 

Linnea Raatikainen
Produktspecialist
Louise Kling
Supportansvarig
Simon Lindgren
Utvecklare