arcMember

Ett medlemsregistersystem som samlar din förenings alla behov i ett verktyg. arcMember hjälper dig att från start sätta upp ditt aviseringsflöde av medlemsavgifter inkl. påminnelsehantering och distribution. Flödet kan därefter rulla på helt automatiskt, om du vill. Betalfiler från banken kan importeras manuellt eller automatiskt för avprickning av dina avier. Alla verifikationer skjuts enkelt över till Hogia Bokföring som förser dig med de ekonomiska underlag som du behöver.

Det administrativa arbetet kan du delegera till flera administratörer, till så många du vill. Du kan avgränsa deras rättigheter utifrån individer, grupper och funktioner i ditt register. Givetvis kan du exportera data från ditt register utifrån olika urvalskriterier.

Administrera dina medlemmar och tillhandhåll din service var du än befinner dig.

Läs mer om arcMember