Caspeco

Caspeco är besöksnäringens främsta affärssystem. Lösningarna täcker hela kedjan från bokning, beställning och betalning till schemaläggning, tidsredovisning och lönesystem. Genom integration skickas underlag för fakturering och bokföring direkt till Hogias ekonomisystem från Caspeco.

Läs mer om Caspeco