Comers

Comers bokningssystem är en komplett webbaserad lösning för företag inom rese- och turismbranschen. Vi erbjuder en kraftfull administrativ bokningsplattform som är integrerad med onlinebokning för konsumenter, agenter och återförsäljare. Med över 20 år i branschen strävar Comers efter kontinuerlig utveckling för att möta morgondagens krav på distribution, kommunikation och försäljning. Med Comers bokningsverktyg kan företag hantera allt från enkla bokningar till dynamiska paket kombinerade med externa system.

Genom överföring av dagsrapporter från Comers till Hogias ekonomisystem via SIE-fil kan bokföringsdata föras över på ett kontrollerat sätt som minskar dubbelarbete.

Läs mer om Comer