Creditsafe

Creditsafe är världens mest använda kreditupplysningsleverantör och erbjuder kreditupplysningar på nästan 400 miljoner företag i 160 länder. Vi levererar kvalitativ kredit- och affärsinformation till stora som små företag, kommuner, myndigheter och organisationer. Med vår passion för data har Creditsafe förändrat sättet affärsinformation används på i hela världen. Vi har idag 25 kontor i 14 länder och över 110 000 kunder.

Hogia använder sig av Creditsafe för att hålla en god uppdaterad kvalité på uppgifter om företag, kunder och leverantörer. Företagsuppgifter som kan hämtas är exempelvis adresser, firmatecknare och SNI-koder. Uppgifterna kan även användas av kunder för samma ändamål för att underlätta registrering av nödvändiga uppgifter. 

Läs mer om Creditsafe