EasyCashier

EasyCashier är en helhetsleverantör av kassasystem, där mjukvaran står i fokus. De erbjuder ett komplett och lättanvänt system, som hela tiden utvecklas och byggs ut med ny funktionalitet och nya integrationer mot externa system. I deras erbjudande ingår själva kassaprogrammet, samt tillgång till det webbaserade administrationssystemet EasyCashier Back office. I Back office görs all administration så som hantering av artiklar, lager, rapporter och statistik. 

Kassaprogrammet körs i en vanlig PC med Windows. Datorer och övriga kassatillbehör säljs av EasyCashier och kan anpassas för varje kund.

arcMember integrerar med:
Smart Bokföring
Hogia OpenBusiness Ekonomi