EasyCashier

Hogias samarbetspartner EasyCashier erbjuder ett av marknadens mest lättanvända kassasystem. EasyCashier har funnits på marknaden sedan 2005 och har genom goda kontakter med våra kunder utvecklats till ett kassasystem som innehåller en mängd praktiska och tidsbesparande funktioner, som passar en mängd olika branscher. Kassasystemet  skickar över verifikat för dagsavslutet direkt till Hogias ekonomisystem.

Läs mer om EasyCashier