Exopen

Exopen är ett BI-system (Business Intelligence) för budgetering, rapportering, och prognostisering och analys av affärsdata. Det är ett verktyg som hjälper organisationer att fatta bättre beslut genom att skapa ett datadrivet företag. Genom integrationen mot Hogias ekonomiprodukter får kunden en alltid uppdaterad och exakt bild av verkligheten genom automatiserad inläsning från sin egen bokföring som resulterar i interaktiva visualiseringar. Integrationen gör att kunden snabbt kommer i gång och slipper lägga pengar på BI-implementation och förvaltning. Kunden får total överblick och kontroll över sin verksamhet med insiktsfulla analyser och rapporter som leder till ett snabbare agerande och till att fatta bättre beslut direkt. Exopen går att skräddarsy efter kundens behov för att sedan visualisera utfall och prognos i Excel eller Power BI.

Läs mer om Exopen