Fieldly

Fieldly är ett enkelt projekteringsverktyg för bygg- och servicebolag. Med Fieldly får du en heltäckande mobil och molnbaserad hantering av dina projekt, arbetsorder ÄTA-arbeten, checklistor, egenkontroller, dokument och löne- och fakturaunderlag. Med integrationen till Hogia synkroniseras all relevant information automatiskt. Integrationen skapar en optimal helhet med komplett insikt i ekonomiska resultat och projektuppföljning, i realtid.

Genom att all relevant information synkroniseras automatiskt mellan Hogia och Fieldly så slipper man allt dubbelarbete och behöver aldrig mer skriva in samma sak på två olika ställen. Löne- och fakturaunderlag skickas enkelt över till Hogia för redovisning, löneutbetalningar och fakturering. 

Hogia produkter det går att integrera mot
Hogia Byggekonomi