Fieldly

Fieldly är det enklare projekthanteringsverktyget för smartare bygg- & servicebolag. Med Fieldly får du en heltäckande, mobil och molnbaserad hantering av dina projekt, arbetsorder, ätor, checklistor, egenkontroller, dokument och löne- & fakturaunderlag.

All relevant information så som projekt, kunder och artiklar synkroniseras automatiskt mellan Fieldly och Hogias ekonomisystem och du behöver aldrig mer skriva in samma sak på två olika ställen. Fakturaunderlag skickas enkelt över till Hogia för redovisning och fakturering. I Fieldly kan du sedan följa status på dina skickade kundfakturor. Tillsammans skapas en optimal helhet med komplett insikt i ekonomiska resultat och projektuppföljning, i realtid.

Läs mer om Fieldly