Heartpace HR-system

Genom filöverföring av person- och anställningsdata från Heartpace till HogiaLön Plus elimineras dubbelarbete och administrationen minskas. Från HogiaLön Plus kan semestersaldon, tidbanker/ackumulatorer och bilförmånsvärde föras över till Heartpace för att visas samlat för medarbetaren tillsammans med övriga uppgifter. Överföring av data via filer schemaläggs och sker per automatik i bakgrunden. Import av data till HogiaLön Plus sker per automatik när löneprogrammet startas, men med full kontroll via dialogrutor.

Läs mer om Heartpace HR-system