HiCore Systems AB

HiCore Systems  erbjuder en komplett och flexibel lösning för handel i alla kanaler, oavsett om du är verksam i grossistledet eller säljer dina varor direkt mot konsument. Du hanterar enkelt lager och inköp; har du fysisk butik använder du deras kassa och som grossist skapar du order och fakturor med smidig direktkoppling till Hogias ekonomisystem.  HiCore Systems erbjuder en sömlös omnihandel. Det primära syftet med integrationen är att underlätta orderhantering och fakturering för gemensamma kunder och undvika onödigt manuellt dubbelarbete genom att skicka över data från kassasystemet till Hogias ekonomisystem.

Läs mer om HiCore