HR Fokus

Genom filöverföring av person- och anställningsdata samt lönetransaktioner från HR-/Skolboxen till HogiaLön Plus elimineras dubbelarbete och bla ferielön kan hanteras och betalas ut från HogiaLön Plus. HR-/Skolboxen kan efter lönekörning läsa tillbaka uppgifter från HogiaLön Plus som där kan används och processas för tex för chefsrapporter, lönekartläggning och nyckeltal. Genom kopplingen kan Hogia erbjuda en HR-produkt som saknas till Hogia Public systems kundsegment som bla har Sobanaavtalet.

Läs mer om HR Fokus