Infobric Hyrma

Infobric Hyrma är uthyrningssystemet som hjälper kunder som har behov av både intern och extern uthyrning av maskiner, verktyg m,m.

Se mer https://www.hyrma.se/

Integration
Integrationen mellan Infobric Hyrma och Hogias ekonomisystem ger möjlighet att automatisera administrationen. Färdiga kundfakturor kan skickas in till Hogia Ekonomi för fakturering, betalstatus kan inhämtas och kundinformation kan föras över om det saknas i Infobric Hyrma.