Kats

Kats är ett tidredovisningssystem anpassat för jurist- och advokatbranschen. I Kats tidredovisning sköter du den löpande tidrapporteringen för dina klienter och du har direkt tillgång till bland annat dagrapporter, korrespondens, anteckningar, fatalier, klient-, ärende- och motpartsinformation. Kats och Hogias gemensamma motto är att registreringen bara ska behöva ske en gång. När du väljer att integrera Kats med Hogia Advokat Ekonomi skapas ett totalt och komplett affärssystem för advokater och jurister. Du får viktig ärendeinformation från Hogia presenterad i KATS och kan överföra information tillbaka till Hogia för att uppdatera register, skapa fakturor och se obetalda fakturor. Enkelt, lättarbetat, kraftfullt och snabbt.

Läs mer om Kats