Kuralink

Kuralink är en samarbets- och kommunikationsplattform mellan verksamheter inom hälsa- och sjukvård. Kliniker, försäkringsbolag och nätverkspartner använder plattformen för hantering och beställning av privata hälso- och sjukvårdsärenden.  

Genom att Kuralink och Hogias ekonomisystem är integrerade behöver du som kund inte bekymra dig om att hantera och manuellt läsa in filer med fakturor till reskontran. Kuralink skickar fakturainformation direkt till Hogias ekonomisystem och dessa kommer automatiskt att hamna in i reskontran för vidare bearbetning. 

Hogia och Kuralink har ingått ett partnersamarbete som ämnar att skapa extra kundnytta för gemensamma kunder.  
Du som kund ingår separata avtal med Hogia och Kuralink som reglerar respektive parts produkter och villkor.