Milient

Milients molnbaserade systemlösning för tid och projekthantering är speciellt utvecklad för konsultföretag inom byggbranschen och kan integreras med Hogias ekonomi- och lönesystem. Genom samarbetet med Hogia kan arkitekt-, ingenjörsbyråer och övriga konsultbolag inom byggsektorn erbjudas ett heltäckande systemstöd, från rapportering av tid till uppföljning, fakturering och lönehantering. Millnet Tid & Projekt ger alla som är involverade i ett projekt möjlighet att registrera sina egna projekthändelser, så som tidrapportering, utlägg, traktamente och körjournal. Det automatiserat arbetsflödet som integrationen erbjuder sparar tid i alla led, från projektledare till ekonom och bidrar till en bättre uppföljning av verksamheten.

Läs mer om Milient