Prosmart

Prosmarts paket innehåller bland annat order, lager, fakturering, inköp och produktionsplanering. Hogias ekonomilösningar och Prosmart MPS ger dig en unik sammansättning av systemstöd för automatisering av dina processer. Du kommer igång snabbt och kan sedan sömlöst utöka funktionaliteten efter dina behov och förutsättningar. När du lägger in uppgifter om kunder, leverantörer eller artiklar i Prosmart får du automatisk tillgång till uppgifterna i ditt ekonomiprogram. När du skickat fakturorna från Prosmart, hamnar dessa i Hogia där du sedan prickar av inbetalningarna och hanterar resten av bokföringen på ett smidigt sätt.

Läs mer om Prosmart