Prosmart

Prosmarts paket innehåller bland annat order, lager, fakturering, inköp och produktionsplanering. Hogias ekonomilösningar och Prosmart MPS ger dig en unik sammansättning av systemstöd för automatisering av dina processer. Du kommer igång snabbt och kan sedan sömlöst utöka funktionaliteten efter dina behov och förutsättningar. När du lägger in uppgifter om kunder, leverantörer eller artiklar i Prosmart får du automatisk tillgång till uppgifterna i ditt ekonomiprogram. Fakturering sköts smidigt och enkelt genom att det skapas ett fakturaunderlag i Prosmart som via integrationen skickas över till Hogia för vidarebearbetning och leverans till kund.

Prosmart integrerar med:
• Hogia Smart Ekonomi
Hogia Open Business Ekonomi
Hogia Ekonomi 
• Hogia Ekonomi CE

Prosmart och Hogia – det bästa av två världar
Bloms Trä har integrerat affärssystemet Prosmart Smart med Hogias ekonomisystem. Den gemensamma lösningen har förenklat, automatiserat och kopplat samman en mängd olika komplexa processer. De har nu full koll på kedjan, hela vägen från produktionen till lönsamheten.

Läs mer om integrationen