SEB

Integrationen innebär att händelser på bankkontot visas direkt i ekonomisystemet. In- och utbetalningar på bankkontot kan automatiskt knytas till fakturor och bokföra dessa automatiskt. Om en betalning avser en faktura i annan valuta än SEK, finns valutakursen med i bankhändelsen och eventuell kursvinst eller kursförlust bokförs automatiskt. Även bankavgifter och övriga händelser på bankkontot, som inte härrör från en faktura, kan bokföras på ett effektivt sätt. Bankintegrationen förenklar dessutom betalflödet då det inte längre krävs någon manuell registrering i internetbanken. 

Läs mer om erbjudandet för Automatisk bokföring