Storegate

Storegate AB är ett svenskt företag som tillhandhåller molntjänster där all data lagras på servrar placerade i Sverige. Vi erbjuder ett brett utbud av enkla molntjänster som gör det möjligt för dig eller ditt företag att säkra, lagra, komma åt, dela och samarbeta med digital information var som helst, när som helst. Som svensk molntjänstleverantör utvecklar vi egna tjänster som lyder under svensk lag med full kontroll på din information. Vi tror på ökad integritet i den digitala världen genom den ökade transparensen Internet medför. Vi är övertygade om att behovet av sekretess och integritet i framtiden kommer att växa. Vi drivs därför av att kunna möta och överträffa framtidens behov och säkerhetskrav inom datalagring i Sverige.

Genom att kunden får tillgång till en svensk molnbaserad lagringstjänst som testats med utvalda Hogiaprodukter så får kunden möjlighet att lagra sina dokument i molnet på ett sätt som uppfyller svensk lagstiftnings krav för lagring av den typ av uppgifter som normalt hanteras i produkterna. De produkter som testats är Hogia Bokslut, Audit, Skatt, Transaktionsanalys och Analys/Beslutsstöd.

Läs mer om Storegate