Sysarb

Det primära syftet med integrationslösningen är att undvika manuellt dubbelarbete och felaktiga uppgifter. Hogias lönesystem är master för vissa person- och anställda-uppgifter som kan exporteras till lönekartläggnings- och lönerevisionssystemet när det är dags för lönekartläggning. Efter lönerevision kan de nya löneuppgifterna importeras tillbaka till Hogias lönesystem. Överföring av data till Sysarb schemaläggs och sker per automatik i bakgrunden. Import av data till HogiaLön Plus sker per automatik när löneprogrammet startas, men med full kontroll via dialogrutor.

https://www.sysarb.se