Tidvis

Tidvis är ett webbaserat verksamhetssystem för assistansverksamhet. Tidvis hanterar bland annat scheman, bemanningsplanering, frånvaro och semester. Tidvis är godkänt av Försäkringskassan för tidrapportering med BankID-signering och automatiskt inskickade rapporter. Samarbetet med Hogia innebär en integration mellan systemen som underlättar i personaladministrationen.

Fördelen med integrationen mellan Hogia och Tidvis förenklar lönetransaktioner och det är lätt att exportera personuppgifter från Tidvis till Hogia. Dessutom exporteras en specifik ekonomirapport från Hogia Ekonomi för att du i Tidvis ska kunna följa upp ekonomin på brukar- eller kundnivå.  

Läs mer om Tidvis