Truid

Truid är en global, digital identifieringslösning som gör det möjligt att hantera en multinationell användarbas med samma processer som svenska BankID.

www.truid.app