Wip

iLog är ett system för effektiv transportplanering som är lika mobilt som åkeriet. International Logistics AB (wip) erbjuder ett väl fungerande och säkert system via en smartphone direkt ut till åkaren i bilen. ILog används av BTF som kör för Schenker där 1000-tals åkare redan får sin transport– och lastplanering i mobil eller iPad med hjälp av partnerns iLog.

Integrationen innebär för kunden att de kan få med sig mer information till ett faktureringsunderlag, vilket innebär mindre manuellt arbete. Det ger lägre tidsåtgång och högre kvalitet på informationen i alla led.

Läs mer om Wip