Emma Soovik
Emma Soovik
2023-10-27

Håll ditt digitala öra mot rälsen

Resenärer som väntar vid tågstationen kan se om tågen är i tid, följa tågförseningar, se inställda tåg och trafikstörningar i tågtrafiken.

Trafikverket har infört ett nytt system för att effektivisera kapaciteten på järnvägen, som kallas MPK (marknadsanpassad planering av kapacitet). Trafikverket har beskrivit omläggningen som helt nödvändig för att möta det alltmer ökade behovet av person- och godstrafik på järnvägarna i Sverige. För att hänga med på tåget har Hogia anpassat sin produkt Train2DII till det nya systemet.

 

Hogias system hämtar informationen direkt från Trafikverket, vilket säkerställer att information om den planerade trafiken i de regionala kollektivtrafikföretagens system alltid är uppdaterad.
  
‒ Tillsammans med Västtrafik identifierade vi de specifika behoven som uppstod till följd av införandet av MPK-systemet. Vi har nu implementerat en systemlösning där all data hämtas automatiskt från en enda källa. Detta har avsevärt ökat tillförlitligheten och säkerställer att våra kunder nu kan ge alla sina resenärer aktuell information helt automatiskt, säger Fredrik Carlund, kommersiell produktägare på Hogia.

Aktuell och relevant information

Systemet från Hogia ger automatiskt Kollektivtrafikföretagen aktuell och relevant information från Trafikverket. Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av trafik på järnvägsspåren, den så kallade tågplanen. Tågplanen innehåller såväl tidtabell för persontåg och godståg som tidplan för banarbeten. 

‒ Trafikverket har all information om tågtrafiken i Sverige, men de regionala kollektivtrafikföretagen är oftast intresserade av information som rör tågen där deras färdbevis gäller. För en enklare hantering kan regionerna använda vår lösning, som automatiskt filtrerar informationen från Trafikverket baserat på vilka tåg som hanteras i deras system. Det går även att lägga på företagsspecifika data t.ex. egna linjenamn, egna stationsnamn och egna destinationer som regionerna vill ha med så att resenären känner igen sig i reseplaneraren, säger Fredrik Carlund. 

Automatisk uppdatering av ändringar

Tidtabellerna för kollektivtrafiken i Europa är synkroniserade eftersom järnvägsnätet och den internationella tågtrafiken kräver det. Då en stor del av busstrafiken ansluter till en tågavgång måste bussens tidtabell justeras utifrån tågets tidtabell. Med Hogias lösning kan de regionala kollektivtrafikföretagen hantera den preliminära tågplanen i t.ex. reseplaneraren och synliggöra den för avtalspartner, som ska köra anslutningstrafik från järnvägen, så att de i god tid kan planera hur busstrafiken ska läggas för att passa tågtrafiken. 

‒ Ungefär sex månader innan vet man den planerade trafiken och då läser Train2DII in den stora tågplanen direkt från Trafikverket. Därefter uppdaterar Train2DII automatiskt informationen upp till en gång per dygn. Genom att uppdateringen sker automatiskt förenklas hanteringen av förändringar som Trafikverket gör i syfte att förbättra kapaciteten på järnvägen. Kollektivtrafikföretagen kan känna sig trygga med att de alltid har den senaste uppdaterade informationen från Trafikverket. Train2DII är regionens digitala öra mot rälsen, säger Fredrik Carlund.

För mer information kontakta Martin Widegren på telefon 072-142 40 73 eller skicka ett mejl till martin.widegren@hogia.se.

 

Public transport
En bättre reseupplevelse