Emma Soovik
Emma Soovik
2018-06-26

Hogia digitaliserar engelsk terminal

RoRo-terminalen i Heysham är navet för större delen av godstrafiken mellan nordvästra England, Isle of Man och Irland. Tre färjerederier fraktar årligen 300 000 enheter genom terminalen. Hogia har fått i uppdrag att leverera ett terminalsystem som ska digitalisera hanteringen av godstransporter och därigenom öka effektiviteten och underlätta arbetet för personalen. Heysham Port Ltd är den första brittiska terminalen som Hogia levererar terminalsystem till.

– Med Hogias terminalsystem kan vi utföra transportuppdrag effektivare och med högre kvalitet på vår service. Det banar väg för den kapacitetsökning vi måste uppnå för att möta den stadigt ökande efterfrågan på godstransporter och vara beredd på resultatet av Brexit, säger Adrian Colquitt, chef för RoRo på Peel Ports.

Hogias terminalsystem Terminal Operating System skapar en gemensam plattform för alla aktörer som är verksamma inom terminalen och digitaliserar hanteringen av ett transportuppdrag. Terminalsystemet har öppna gränssnitt och kan lätt integreras med andra system såsom rederiernas bokningssystem. Med all bokningsinformation i terminalsystemet kan godset som anländer med lastbil lätt identifieras och tilldelas en plats i terminalen. När det är dags för lastning och lossning skapas arbetsorder som automatiskt skickas till truckförarna som utför arbetet. Systemet kan när som helst generera statistik över alla utförda arbetsmoment och ge en översikt över terminalens totala godshantering.

Många av de arbetsmoment som förut gjordes manuellt med pappersunderlag kan nu digitaliseras och delvis automatiseras. Alla aktörer har tillgång till samma information och kan lätt se status eller uppdatera informationen om varje enskilt transportuppdrag, vilket innebär mindre stress och ökad kontroll för personalen. Tidigare kommunicerades till exempel arbetsorder muntligt till truckförarna, vilket ibland kunde leda till missförstånd eller svårigheter att uppfatta vad som sades. Nu har alla förarna tillgång till samma information i sina mobila enheter och anger själva status på de order som de verkställer.

– Det här är början på ett långt partnerskap där vi succesivt kommer att digitalisera deras arbetsprocesser. Vi ser fram emot att hjälpa Heysham Port Ltd att utveckla och effektivisera sin verksamhet, säger Lars Tingström bolagschef för Hogia Logistics Systems AB

 

Mer information:
Heysham Port Ltd är en del av Peel Ports Group som inkluderar flertalet hamnar i Storbritannien och Irland. Terminalen i Heysham är öppen dygnet runt och hanterar över 300 000 fraktenheter varje år. Tre färjerederier kör sammanlagt sju färjor dagligen på fyror olika turer. Läs mer på www.peelports.com