Marie Vassiliadis
2020-12-03

Hogia lanserar ny produkt för bygg- och anläggningsbranschen

Moveit Bygg & Anläggning är en ny produkt från Hogia som ska minska behovet av pappersunderlag på byggarbetsplatser och digitalisera hanteringen av arbetsorder mellan transportör, förare och entreprenör. Registreringen av artiklar sker enligt BEAst, byggbranschens elektroniska affärsstandard, för att ytterligare förenkla processen och minska risken för fel.

– Med Moveit hjälper vi företag som utför anläggningstransporter och maskintjänster framåt i digitaliseringsprocessen. Genom att förenkla återrapportering hos förare och maskinister blir kommunikationen tydlig. Det blir mindre administration och bättre uppföljning, säger Henrik Mossberg, produktspecialist på Hogia Logistics Systems.

Moveit består av en webbapplikation, som administreras av transportören, och en mobilapplikation som används av förare och maskinister. Transportören skickar ut ordern till föraren som accepterar den direkt i appen. Föraren har även möjlighet att själv skapa ordern i appen. Efter utfört arbete kan föraren komplettera ordern med information om till exempel mängden material som har hämtats och rapporterar tillbaka det till transportören. Ordern prissätts automatiskt efter avtalade priser.

– Att följa BEAst:s processer och standardiserade meddelanden är viktigt för oss i utvecklingen av Moveit. Standard är ett måste om handeln av material och tjänster inom hela byggbranschen ska kunna digitaliseras fullt ut, säger Henrik Mossberg.

Moveit är en del av Hogia Star, plattformen för Hogias molnbaserade produkter. I plattformen finns stöd för bland annat ekonomisystem, tid- och lönesystem, integrationer och digitala signaturer.

– Genom att knyta ihop flera smarta lösningar kan hela flödet digitaliseras, från arbetsorder till faktura, avslutar Henrik Mossberg.