Emma Soovik
Emma Soovik
2020-08-17

Hogia levererar trafikledningssystem till Svealandstrafiken

Svealandstrafiken har investerat i ett trafikledningssystem från Hogia som initialt innefattar 150 bussar i Örebros stads- och regiontrafik. Systemet ska ge trafikledarna en överblick av trafiksituationen i realtid och en möjlighet att följa upp den utförda trafiken. Investeringen är ett led i Svealandstrafikens ambition att erbjuda en effektivare kollektivtrafik.

- I dag behöver trafikledare arbeta i flera olika system för att kunna utföra sitt uppdrag. Det nya trafikledningssystemet samlar alla tillgängliga data från olika källor i en och samma vy. Det blir enklare att förstå vad som händer och lättare att ta rätt beslut när man kan se helheten och vilka konsekvenser olika åtgärder ger, säger Mats Dahlström, chef för trafikledningen på Svealandstrafiken.

För att kunna samla data från flera system är Hogias trafikledningssystem byggt på öppna gränssnitt och kan integreras med kundens befintliga system.

- Det är ineffektivt om en trafikledare behöver skriva en åtgärd i flera system. Mitt mål är att man ska kunna arbeta i ett system och därifrån skicka information till berörda parter. Vi vill kunna dela med oss av den information som vi har till dem som har behov av den. I dag måste till exempel trafikledaren ringa till föraren för att få information om en störning, vilket tar tid både för föraren och trafikledaren säger Mats Dahlström.

Med hjälp av alla insamlade data i trafikledningssystemet kan man även bättre planera framtida turer och identifiera åtgärder som leder till högre kundnöjdhet.

- Digitaliseringen inom kollektivtrafiken öppnar nya möjligheter både för trafikbeställare och trafikutövare. Vårt trafikledningssystem bidrar till att Svealandstrafiken kan höja effektiviteten i sin verksamhet och leverera bättre service till resenärerna. Därmed blir kollektivtrafikresandet mer attraktivt, säger Frida Christensson, bolagschef på Hogia Communications.   

 

Public transport
En bättre reseupplevelse
Nyheter
Hogia levererar trafikinformationssystem till Region Västmanland

Hogias system kommer att utgöra navet i verksamheten och förse trafikledning, förare och resenärer med en komplett bild av kollektivtrafiken i realtid, men även kunna leverera prognoser.

Läs mer