Emma Soovik
Emma Soovik
2017-09-12

Hogias molnlösning tar dansk busstrafik in i framtiden

Movia har i samarbete med Hogia infört ett helt nytt sätt att hantera realtidsinformation till och från sina bussar. Det skapar nya förutsättningar för hur ansvaret för tekniken i bussarna kan fördelas mellan trafikhuvudmannen och bussoperatörerna, vilket samlat sett medför större frihet och lägre kostnader.

Movia, som ansvarar för busstrafiken i Köpenhamn och Själlandsregionen, har tillsammans med Hogia infört en ny och enklare lösning för att hantera realtidsdata till och från sina 1 600 bussar. Avancerade ombordsystem behövs inte längre för att hålla reda på bussens positionering i förhållande till den planerade rutten. Istället skickas fordonens GPS-koordinatorer till Hogias centrala molnbaserade system där all intelligens finns.

– Med Hogias nya koncept får Movia en möjlighet att göra bra realtidsprognoser och det är inte längre Movias ansvar att utrusta och underhålla bussarna. Som huvudman kan vi samla kontrollen och underhållet av trafikinformationssystemet centralt där resurserna finns och släppa ansvaret för tekniken i bussarna, säger Annette Heckscher, IT-chef på Movia.

Målet är att samtliga av Movias 1 600 bussar skickar sina GPS-koordinatorer en gång per sekund till det centrala systemet, vilket innebär att fler än 100 miljoner dataöverföringar sker varje dygn. I det centrala systemet finns information om linjeturerna och därifrån görs alla uppdateringar, ändringar och underhåll av systemet. Via molnet uppdateras alla trafikinformationsskyltar i bussarna i realtid, vilket förut kunde ta längre tid då systemen i de enskilda bussarna uppdaterades på plats. Samtliga händelser för alla bussar sparas, vilket ger helt nya möjligheter när det gäller att följa upp vad som händer i trafiken och hur man kan analysera och planera tidtabeller.

– Enligt vår vetskap är vi först ut i Europa att med hjälp av Internet of Things revolutionera hanteringen av realtidsdata i den omfattningen. Kollektivtrafiken får en bättre funktion och en tekniskt enklare lösning som ger lägre kostnader, säger Jonatan Hanson, chef för Hogia Public Transport Systems.

Hogias programvaror förser i dag 90 procent av alla resenärer som reser kollektivt i Sverige med reseinformation. I Norden är motsvarande siffra 70 procent. De sex största trafikhuvudmännen i Norden, det vill säga de som ansvarar för trafiken i Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Oslo, Västra Götaland och Skåne, är alla kunder till Hogia. I Storbritannien finns Norfolk County Council och Red Funnel bland kunderna, samt ett pågående projekt med Transport for London.