Emma Soovik
Emma Soovik
2024-02-14

Jula Logistics och Hogia samarbetar för att effektivisera verksamheten

Jula Logistics optimerar sin terminalverksamhet med Hogias terminalsystem för logistik.

Jula Logistics, en ledande aktör inom logistikbranschen, har framgångsrikt implementerat Hogias terminalsystem för att optimera sin terminalverksamhet. Samarbetet har resulterat i betydande förbättringar av arbetsflöden och effektivitet, vilket har gjort det möjligt att lossa och lasta lastbilar snabbare på terminalen.


När Jula Logistics tog över driften av sin terminal i början av 2022 stod de inför utmaningen att hantera den komplexa verksamheten på ett effektivt sätt. För att möta denna utmaning valde de att samarbeta med Hogia Terminal Systems, ett företag med lång erfarenhet av att utveckla terminalsystem för terminaler. Implementeringen av Hogias terminalsystem var en av de snabbaste i företagets historia, med avtalet undertecknat i april och systemet i drift före semestern i juni.

Robin Törnqvist, teamleader på Jula Logistics, betonar vikten av att ha partners med branschkunskap och uttrycker sin tillfredsställelse med samarbetet med Hogia: "Vi såg direkt ett behov av att investera i ett nytt och bättre terminalsystem för att kunna effektivisera vår verksamhet. Vi förstod att vi hade mycket att vinna på att anpassa verksamheten efter IT-systemet. Det var den inställningen vi hade när vi tog kontakt med Hogia."

En av de största förändringarna Jula Logitstics gjorde var att flytta hanteringen av gaten från truckförarna till en ny dedikerad administratörsenhet på kontoret, vilket har förbättrat flödesstyrningen och ökat effektiviteten på terminalen. Genom att frigöra truckförarna från administrativa uppgifter kunde Jula Logitsics direkt omlokalisera tre personer till nya roller inom verksamheten. Med förenklad hantering i trucken har utbildningstiden för truckförare kunnat minskas dramatiskt från tre månader till tre veckor.

Implementeringen av Hogias terminalsystem har inte bara möjliggjort snabbare arbetsflöden utan också skapat utrymme för anpassning av hela verksamheten. Förbättrad inventering och effektivare arbetsorderhantering har varit centrala faktorer för att optimera logistikprocesserna. Robin Törnqvist framhåller att den största förbättringen är att det går mycket snabbare att lossa och lasta lastbilar på terminalen. 

Jula Logistics har nu fullständig kontroll över enheterna på terminalen och styr allt arbete via arbetsorder, vilket minimerar kommunikation och missförstånd. Implementeringen har inte bara varit en modernisering av teknologi utan också en förändring av arbetsprocesser, vilket skapar en bra grund för ökad effektivitet och fortsatt tillväxt.

Dialogen mellan Jula Logistics och Hogia har varit central i samarbetet. Robin Törnqvist uttrycker sin uppskattning för Hogias engagemang: "Jag är mycket nöjd med dialogen som vi har och hur bra vi jobbar tillsammans. Det känns som att Hogia vill att det ska bli bra - att de gör detta för vår skull."

Tobias Nyman, bolagschef på Hogia Terminal Systems, delar sin entusiasm över det framgångsrika samarbetet: "Vi är stolta över att ha genomfört en snabb och framgångsrik implementering hos Jula Logistics. Vår nära dialog har varit nyckeln till att säkerställa en smidig övergång och framgångsrik användning av vårt terminalsystem. Vi ser fram emot att vara med och stötta Jula Logistics på deras fortsatta tillväxtresa".

För mer information kontakta Emma Soovik på telefon 070-817 96 51 eller skicka ett mejl till emma.soovik@hogia.se.

Terminal
En automatiserad vardag