Porträttbild Catherine Spjuth, Skribent, Hogia
Catherine Spjuth
2023-05-15

Resenärsinformation i världsklass, men föraren då?

En buss vid hållplats i stadsmiljö med resenär och andra bussar.

Det är inte ovanligt att resenären som kliver på bussen är mer uppdaterad gällande störningar i trafiken än vad föraren är. Med Hogias LinjeGuiden säkerställer du en gemensam verklighet av trafikläget för förare, resenär och trafikledare.


 

Trygga och punktliga förare vägleds med realtidsuppdaterad trafikinformation

Hogias LinjeGuiden är webbverktyget som guidar föraren rätt oavsett trafikläge och omplaneringar. I två vyer har föraren koll på hållplatslista och karta med navigator - samtidigt. Med sekundtäta uppdateringar av bussens position och trafikledarnas snabba agerande kör föraren sin tur med rätt förutsättningar. Inställda hållplatser, omplanerade vägval och passningar blir tydliga och enkla att följa. Rutten flyter på enligt tidtabell och föraren har korrekt information att både köra efter och ge ut till resenärerna. Alla har en och samma bild av trafiken; föraren, resenären och trafikledningen.


 

En iPad med LinjeGuidens navigationsvy synlig på skärmen. 

Föraren använder LinjeGuiden på sin uppkopplade skärm för att hålla koll på trafikläget och navigera rätt.


Använd befintlig utrustning

Betyder det här ännu fler manicker in i fordonet? Nej, med den här nya versionen kopplar du upp dig direkt på vilken enhet som helst, till exempel befintlig skärm i fordonet, eller på en surfplatta eller smartphone. Det enda som behövs är en uppkoppling till internet. Idag har vi en mjukvara i fordonen som förmedlar data till LinjeGuiden via en lokal datakälla i bussen. Med den här nya lösningen behöver du alltså inte ha ytterligare utrustning i bussen, utan det räcker med positionen och sedan synkas och hämtas all data via LinjeGuiden från molnet ner till din egen valda befintliga skärm. Med positioneringen kopplar man sedan ihop bussen med turen. Föraren anmäler sig på sitt omlopp och får då exakt information om hur nästa tur ska köras. Använder du en portabel enhet väljer du vilket fordon som du vill följa, men på bussens fasta skärm kommer den upp automatiskt, och sedan är du redo för din guidade rutt.

 

En iPad med LinjeGuidens delade vy där hållplatslista och vägbeskrivning visas samtidigt.

Hållplatslistan och vägbeskrivningen visas samtidigt i vyn och ger all nödvändig information för att följa rätt rutt och hålla tidtabellen.

 

Tvådelad vy med mångfacetterad nytta

I en tvådelad vy ser du både hållplatslista och vägbeskrivning, likt vilken GPS-baserad navigator som helst. Föraren följer den planerade färdvägen – enligt normal rutt eller omplanerad körväg. Trafikledningen kan via trafikledningssystemet bestämma att bussen ska ta en annan körväg, vilket föraren tydligt ser i god tid innan. Föraren ser även inställda hållplatser. Här finns uppdaterad information om passning av hållplatser och tidsschema om hur den ligger till på turen – i form av försening, avgångstid samt tidsangivelse för inväntning av andra fordon. Föraren får också hjälp att räkna ner till avgångstid vid reglerhållplatser. LinjeGuiden är ett viktigt beslutsstöd för föraren, som samtidigt kan vara mer proaktiv i att ge bättre service och svara på frågor med korrekt och uppdaterad information. 

  • Utbytt hållplatsläge
  • Inställda hållplatser
  • Passning
  • Störningsmeddelande
  • Omlagd körväg med navigering

Håll ditt löfte till resenären!

Trafikplanerarna lägger ner ett stort och minutiöst arbete för att trafiken ska flyta på. Och den planerade trafiken är ett löfte till resenären, ett löfte som blir lätt att hålla om man kan hjälpa den som utför själva tjänsten, nämligen föraren. Att förse föraren med rätt information vid rätt tidpunkt eliminerar tveksamheter om vart de ska köra. Föraren undviker således svårigheter och felaktiga beslut som stoppar upp flödet och orsakar förseningar. Alla fordon skickar varje sekund en GPS-position till centralsystemet och får som respons en återkoppling på status just nu avseende planerad trafik och eventuella förändringar som har gjorts. Frekventa uppdateringar ger dig ett robust system och du kan köra din trafik lika stabilt som den är välplanerad.

Bra flyt i trafiken – och sen då?

LinjeGuidens huvudsyfte är att ge föraren ett uppdaterat stöd för att kunna utföra sitt arbete på det mest optimala sättet. Men det finns förstås fler fördelar med verktyget. Ett riktigt bra förarstöd minskar även tiden för utbildning av nya förare. De får direkt guidning av tekniken med korrekta körvägar vid till exempel omplanering. Föraren får också bättre förutsättningar att svara på resenärernas frågor när de har som minst samma information, vilket fram till nu varit svårt eftersom informationsflödena till resenärerna haft en högre prioritering. Med LinjeGuiden får föraren koll på utlovade anslutningar och passningar – ska bussen invänta andra fordon eller inte? Dessutom ser föraren hur man ligger till i förhållande till tidtabell, både just nu och prognosticerat för turen framåt.
 
Att sätta förarens arbetssituation främst betyder i slutändan bättre service till resenären. Du eliminerar risken för felkörningar genom rätt information och tydligt kartstöd. Följ strecket och hamna rätt, helt enkelt.

För mer information kontakta Mathias Jansson på telefon 0303-663 25 eller skicka ett mail till sales@hogia.se

Public transport
En bättre reseupplevelse