Emma Soovik
Emma Soovik
2016-07-03

Moderna IT-system kan effektivisera hamnarna

Transportbehovet ökar allt mer och sjöfartsbranschen är avgörande för både varutransporter och persontrafik världen över. Men är det möjligt för hamnarna att öka effektiviteten när godsvolymen växer? Kicki Bjurström, bolagschef för Hogia Terminal Systems, menar att förutsättningen för en effektiv hamndrift är ett IT-system som förmår sammankoppla alla aktörer och transportslag som är verksamma i en hamn:

Det är många aktörer som är inblandade i och runt terminalområdet. Förutom godsets ägare är fraktföretag, leveransföretag och tågoperatörer en del i processen för att transportera godset till dess slutliga destination. En av de största utmaningarna för en stor hamn är att hantera de många flöden av gods och information som rör sig i olika riktningar.

En av våra kunder är Trelleborgs hamn. De är Skandinaviens största RORO-hamn med i genomsnitt 30 ankomster och avgångar varje dag. Trelleborgs mål är att bli den mest klimatsmarta hamnen i Östersjön och därför ville man hitta ett sätt att effektivisera godshanteringen. I samarbete med Hogia utvecklade Trelleborg ett IT-system för att integrera de många informationsflöden som är inblandade i hamnens drift. Det gör att de olika aktörerna i hamnen, och hamnens kunder, kan arbeta integrerat och som en följd har godshanteringen effektiviserats och mängden transporter som krävs inom hamnen har minskat.

Effekten av det miljöarbete som Trelleborgs hamn har utfört omfattar en minskning med över 30 procent av den mängd diesel som används av hamnens fordon sedan 2010, trots att volymen för trafik och gods har ökat under samma period. Analyser som har utförts i hamnen visar också att antalet körtimmar har minskat avsevärt sedan 2010.

Fördelarna med att använda IT-system inom hamnar är inte bara avsevärda minskningar av miljöinverkan, utan det förbättrar också driftens effektivitet och verksamhetens resultat. Vaggeryds kombiterminal i Sverige investerade i vårt terminalsystem som en del av deras expansionsplaner. Vaggeryds mål är att vara ett av norra Europas främsta logistikcenter. För att möjliggöra den önskade tillväxten behövdes ett nytt system som effektiviserar driften och frigör resurser som kan användas för att öka terminalens kapacitet för godstransport.

Vi erbjuder standardprogramvara med öppet gränssnitt för att förenkla användningen av IT-system i transportbranschen. Hogia Terminal Operating System är till exempel en standardprodukt med öppet gränssnitt som möjliggör standardintegrering med alla externa parter som är inblandade i logistikkedjan. Man undviker höga utvecklingskostnader och det ger enkel integrering med andra IT-system som är aktiva i och utanför hamnen.

Transport är en viktig bidragande faktor i ekonomin och enligt Europeiska kommissionen ger sektorn upphov till mer än 11 miljoner jobb i Europa. För att kunna förbli konkurrenskraftig och utvecklas på ett säkert och hållbart sätt är det av största vikt att IT-system används i hela transportbranschen, oavsett transportslag. Som internationellt IT-företag kan vi bidra till den utvecklingen.