Emma Soovik
Emma Soovik
2017-06-11

Standardisering nyckeln till bättre miljöuppföljning

Det kan vara svårt att få en tillförlitlig bild av hur stor miljöpåverkan vägtransporter har. Företagen använder egna metoder för uppföljning, som ofta består av manuella registreringar i efterhand. Nu testar branschen att använda standarder för att kunna digitalisera och automatisera överföring av miljödata mellan flera aktörer i kedjan. Bellmans Åkeri och Entreprenad är först ut i ett pilotprojekt. Med Hogias system för transportplanering kan åkeriet nu enkelt se miljöuppföljning per utfört uppdrag.

Hur kan vi öka kvaliteten på miljöuppföljningen inom transportbranschen och samtidigt förenkla för företagen att redovisa sin miljöpåverkan? Den frågan har Hogia i samarbete med Sveriges Åkeriföretag, Volvo Lastvagnar, Scania och Bellmans Åkeri och Entreprenad arbetat med under våren. Samarbetet har resulterat i ett pilotprojekt för att testa hur branschens standardformat ska kunna användas för att skicka data hela vägen från en lastbil eller arbetsmaskin till de uppföljningssystem som åkeriet eller uppdragsgivaren använder. Genom att använda standardformat när data skickas, förenklas insamling och uppföljning av miljödata oberoende av vilka system som företag använder.

I pilotprojektet hämtar Hogias system för transportplanering löpande information om bränsleförbrukning från Volvo- och Scaniafordon, via standardformat FMS/rFMS och kopplar till aktuell order. Både orderinformation och miljödata överförs sedan via Beast-standarden med BEAst Eco till ett miljökalkylsystem. I piloten används Sveriges Åkeriföretags miljörapporteringsverktyg. Beräkningar av koldioxidutsläpp görs som sedan skickas tillbaka till Hogias transportplaneringsystem. Åkeriet får en möjlighet att se en sammanställning av hur stor klimatpåverkan varje transportuppdrag har per kund eller order.

– Pilotprojektet visar att våra kunder nu kan få en korrekt och effektiv miljöredovisning per order, helt automatiskt, vilket kommer att frigöra tid och resurser som de istället kan lägga på att driva sina verksamheter, säger Lars Tingström, chef på Hogia Logistics.

Piloten har initierats av organisationen Beast (Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard) som har drygt 100 företag och branschorganisationer som medlemmar. Syftet är att utveckla standarder som bidrar till ökad effektivisering, nya arbetssätt och ökad hållbarhet.

– Allt oftare ställs krav på att följa upp drivmedelsförbrukning och utsläpp vid leveranser men det har hittills varit svårt eftersom det inte har funnits en praxis för miljörapportering. Nu ser vi ut att ha löst det problemet, vilket bådar gott för framtiden, säger Peter Fredholm, VD i Beast.