Så fakturerar du Hogia

I Hogia-gruppen har vi en målsättning om att vår fakturahantering ska motsvara 100 % e-faktura. Vi önskar därför att er faktura skickas till oss som just e-faktura. I annat fall finns e-postadress för pdf-fakturor.

E-faktura/pdf-faktura, vad är skillnaden?

En e-faktura är en faktura som skickas, mottages och blir behandlad helt elektroniskt. Hela flödet, från det att fakturan blir skapad i affärssystemet tills dess att den når mottagaren, är automatiserad. En pdf-faktura är en digitaliserad bild av en “pappersfaktura”, som mailas, vilket gör att den måste hanteras manuellt alternativt tolkas för att sedan hanteras i reskontran.

Vad är PEPPOL?

PEPPOL ett standardiserat sätt att skicka/ta emot elektroniska dokument, så som fakturor, inom och över EU:s gränser.

 

Fakturaadresser till alla bolag inom Hogia-gruppen

Hogia AB

Orgnr: 556108-8039
Peppol-adress: 0007:5561088039
e-fakturaadress: 00075561088039 (Basware)
e-postadress: faktura.hogia@hogia.se

 

Hogia Business Products AB

Orgnr: 556573-8704
Peppol-adress: 0007:5565738704
e-fakturaadress: 00075565738704 (Basware)
e-postadress: hogiabp@digitalaunderlag.se

Hogia Byggsystem AB

Orgnr: 556543-1409
Peppol-adress: 0007:5565431409
e-fakturaadress: 00075565431409 (Basware)
e-postadress: efaktura.bygg@hogia.se

Hogia Connect AB

Orgnr: 556359-3341
Peppol-adress:0007:5563593341
e-fakturaadress:
00075563593341 (Basware)
e-postadress: faktura.connect@hogia.se

Hogia Corporate Systems AB

Orgnr: 556573-8738
Peppol-adress: 0007:5565738738
e-fakturaadress:
 00075565738738 (Basware)
e-postadress: ekonomi.hcs@hogia.se

Hogia Facility Management AB

Orgnr: 556415-4176
Peppol-adress: 0007:5564154176
e-fakturaadress: 00075564154176 (Basware)
e-postadress: finance.hfm@hogia.se

Hogia Fastighetsdigitalisering AB

Orgnr: 559130-4661
Peppol-adress: 0007:5591304661 
e-fakturaadress: 00075591304661 (Basware)
e-postadress: faktura.hfd@hogia.se

Hogia Fastighetssystem AB

Orgnr: 556562-7923
Peppol-adress: 0007:5565627923
e-fakturaadress: 00075565627923 (Basware)
e-postadress: faktura.fastighet@hogia.se

Hogia Ferry Systems AB

Orgnr: 0415012-9
e-postadress: invoices@hogia.fi

Hogia HR Consulting AB

Orgnr: 559212-5693
Peppol-adress: 0007:5592125693
e-fakturaadress: 00075592125693 (Basware)
e-postadress: ekonomi.hrconsulting@hogia.se

Hogia HR Systems AB

Orgnr: 556535-5731
Peppol-adress: 0007:5565355731
e-fakturaadress: 00075565355731 (Basware)
e-postadress: faktura.hrs@hogia.se

Hogia Industrial Systems AB

Orgnr: 556536-1119
Peppol-adress: 0007:5565361119
e-fakturaadress: 00075565361119 (Basware)
e-postadress: efaktura.industrial@hogia.se

Hogia Infrastructure Products AB

Orgnr: 556477-3637
Peppol-adress: 0007:5564773637
e-fakturaadress: 00075564773637 (Basware)
e-postadress: invoice.hogiaisp@hogia.se

Hogia Infrastructure Services AB

Orgnr: 556516-7631
Peppol-adress: 0007:5565167631
e-fakturaadress: 00075565167631 (Basware)
e-postadress: efaktura-teknik@hogia.se

 

Hogia Institutet AB

Orgnr: 556465-5578
Peppol-adress: 0007:5564655578
e-fakturaadress: 00075564655578 (Basware)
e-postadress: ekonomi.institutet@hogia.se

Hogia Invoice Management AB

Orgnr: 556510-5243
Peppol-adress:
 0007:5565105243
e-fakturaadress: 
00075565105243 (Basware)
e-postadress: 
efaktura.perf@hogia.se

Hogia Logistics Systems AB

Orgnr: 556516-7748
Peppol-adress: 0007:5565167748
e-fakturaadress: 00075565167748 (Basware)
e-postadress: faktura.hls@hogia.se

 

Hogia Open Office AB

Orgnr: 556511-8410
Peppol-adress: 0007:5565118410
e-fakturaadress: 00075565118410 (Basware)
e-postadress: ekonomi.openoffice@hogia.se

Hogia Performance Management AB

Orgnr: 559368-8590
Peppol-adress: 0007:5593688590
e-fakturaadress: 00075593688590 (Basware)
e-postadress: ekonomi.perf@hogia.se

Hogia Professional Services AB

Orgnr: 556544-5524
Peppol-adress: 0007:5565445524
e-fakturaadress: 00075565445524 (Basware)
e-postadress: ekonomi.prof@hogia.se

Hogia Professional Systems AB

Orgnr: 556581-8563
Peppol-adress: 0007:5565818563
e-fakturaadress: 00075565818563 (Basware)
e-postadress: efaktura.prof@hogia.se

Hogia Public Systems AB

Orgnr: 556577-5623
Peppol-adress: 0007:5565775623
e-fakturaadress: 00075565775623 (Basware)
e-postadress: efaktura.publicsystems@hogia.se

Hogia Public Transport Products AB

Orgnr: 556537-5069
Peppol-adress: 0007:5565375069
e-fakturaadress: 00075565375069 (Basware)
e-postadress: finance.comm@hogia.se

Hogia Public Transport Systems AB

Orgnr: 556516-7680
Peppol-adress: 0007:5565167680
e-fakturaadress: 00075565167680 (Basware)
e-postadress: finance.public@hogia.se

Hogia Redovisning & Revision AB

Orgnr: 556471-2692
Peppol-adress: 0007:5564712692
e-fakturaadress: 00075564712692 (Basware)
e-postadress: ekonomi.ror@hogia.se

Hogia Retail & Hospitality Systems AB

Orgnr: 556216-7691
Peppol-adress: 0007:5562167691
e-fakturaadress: 00075562167691 (Basware)
e-postadress: efaktura.hrhs@hogia.se

Hogia Service AB

Orgnr: 556577-5680
Peppol-adress: 0007:5565775680
e-fakturaadress: 00075565775680 (Basware)
e-postadress: finance.hogiaservice@hogia.se

Hogia Signit AB

Orgnr: 556415-4150
Peppol-adress: 0007:5564154150
e-fakturaadress: 00075564154150 (Basware)
e-postadress: hogiasignit@digitalaunderlag.se

Hogia Support Service AB

Orgnr: 556505-7758
Peppol-adress: 0007:5565057758
e-fakturaadress: 00075565057758 (Basware)
e-postadress: efaktura.hss@hogia.se

Hogia Terminal Systems AB

Orgnr: 556415-4200
Peppol-adress: 0007:5564154200
e-fakturaadress: 00075564154200 (Basware)
e-postadress: faktura.hogialogisticssystemscenter@hogia.se

Hogia Transport Systems AS

Orgnr: 948984997
Peppol-adress: 9908:948984997
e-fakturaadress: 9908948984997 (Basware)
e-postadress: catarina.hylvander@hogia.se

Hogia Transport Systems Ltd

Orgnr: 6361613

Vill du veta mer om Hogias lösningar för e-faktura?

Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
E-faktura är det nya normala

Louise Westberg, e-fakturaexpert på Hogia, berättar om målen för e-faktura och om de stora fördelarna för företag.

Läs mer