AGI – Arbetsgivardeklaration på individnivå

I januari börjar den nya lagen om Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI) gälla för samtliga arbetsgivare. Alla som arbetar inom lön och HR måste nu förbereda sin organisation på AGI som påverkar både arbetsgivare och medarbetare.

Vad är AGI?

Istället för årlig kontrolluppgift måste nu arbetsgivare varje månad tala om för Skatteverket hur mycket man har betalat ut i skatt, lön och förmåner och till vem pengarna har betalats. 

När träder AGI i kraft?

Den 1 juli i år 2018 skedde första steget i införandet av arbetsgivardeklaration på individnivå. AGI kommer att träda i kraft för de allra flesta företag 1 januari 2019. 

Vilka krav ställer AGI på företag?

Med årlig kontrolluppgift fanns det tidigare utrymme för arbetsgivare att rätta uppgifter när det blivit fel i utbetalningar till medarbetare löpande under året. Med AGI blir varje månad ett avslut för sig, vilket ställer högre krav på att lönen blir rätt från början.

Den nya lagen medför att rutiner och behörigheter runt lönehanteringen behöver struktureras upp, från upplägg av anställda till attestering och utbetalning av lön. 

Hur kan företag förbereda sig för AGI?

För att undvika att rapportera felaktigheter till Skatteverket krävs en snabbare lönehantering samt verktyg som har stöd för AGI. Arbetsgivare behöver gå ut och informera både chefer och medarbetare om att reseräkning, tid- och avvikelserapportering samt övriga löneunderlag måste skickas in till löneavdelningen i god tid. Läs vår steg-för-steg guide till AGI-förberedelse.

Hur påverkar AGI den anställde?

Om rapporteringen blir fel kan det få konsekvenser för en medarbetare. Om det har redovisats för mycket skatt till Skatteverket kommer det att regleras för den anställde först vid nästa års deklaration. Därmed läggs ett större ansvar på den enskilde i att läsa sin lönespecifikation samt agera om uppgifter behöver rättas innan deklarationen rapporteras in till Skatteverket den 12:e i varje månad.

Vem gör vad om det blir fel?

Eventuella fel som rapporterats in till Skatteverket måste korrigeras i samma månad som felet uppstod genom att arbetsgivaren lämnar in en helt ny arbetsgivardeklaration för den månaden. Varje rättelse innebär därför ökad administration. Arbetsgivare har dock inte rätt att göra skattekorrigeringar för den anställde. En anställd som fått för mycket lön och där arbetsgivaren har hunnit rapportera till Skatteverket måste själv återbetala hela bruttobeloppet till arbetsgivaren i samma månad som felet begåtts. Det vill säga även skatten.

Har Hogia stöd för AGI?

Hogias lönesystem har haft funktionalitet för att hantera AGI sedan i juli i år, när lagen började gälla för vissa företag.  
Vi håller också utbildningar i AGI där du som arbetar med lön kan delta, oavsett om du använder Hogias programvaror eller inte. 

Vad säger Hogias HR-expert om AGI?

”Införandet av AGI är den mest omfattande förändringen Skatteverket genomför på många år och innebär en del förändringar för Sveriges löneavdelningar. I det stora hela är min uppfattning att regleringen kommer att leda till en mer effektiv löneadministration. Till skillnad från årlig kontrolluppgift följer rapporteringen av AGI löneprocessen naturligt, vilket ger arbetsgivare en jämnare arbetsbelastning över året istället för resurskrävande arbetstoppar vid årsskiftet.” 
 

Erik Douglasson

HR-expert och bolagschef, Hogia

Erik Douglasson

HR-expert och bolagschef, Hogia

Alla Hogias lönesystem har stöd för AGI.

Läs mer om våra produkter och relaterat innehåll 

HR/LÖN
Lönesystem som effektiviserar

Alla Hogias lönesystem stödjer AGI

Läs mer
SMART LÖN
Enklare webbaserad lönehantering för småföretagare
Kunskap & inspiration
AGI – här är din snabbguide

Se vår enkla guide till dig som arbetsgivare!

Läs mer