Analysera för bättre beslutsunderlag

– revisorn berättar om verktyget som underlättar

Vill du bli mer proaktiv i relationen till dina kunder? Vill du kunna prognosticera din kunds resultat för nästa år, bygga likviditetsbudgetar och åskådliggöra detta med hjälp av en nyckeltalsvy? Vi på Hogia ser ett skifte i branschen där rådgivning får en allt större betydelse i våra kunders tjänsteportfölj.

Här berättar Simo Panas, konsult på Hogia och före detta revisor, hur du kan använda dig av Hogias analysprogram för att smidigt ta fram kraftfulla och kvalitativa beslutsunderlag:

”Hogia Analys kan användas för analytisk granskning i både planerings- och slutförandefasen av en revision. Med programmets hjälp kan prognoser om framtiden skapas antingen baserat på historiska data, eller utifrån egna antaganden. Med ett par enkla knapptryck kan en rapport om framtida likviditetsbehov tas fram som sedan kan användas av dina kunder i form av beslutsstöd i frågor om kapitalbindning.”

”Simuleringsfunktionen i vårt analysprogram gör det möjligt att simulera olika utdelningsscenarion vilket hjälper dig som revisor att göra bedömningen om huruvida en utdelning är försvarbar eller ej.”

”För revisorer blir programmet ett starkt stöd genom att utifrån historiska data kunna bygga förväntningar från tillfället för interimsgranskningen till bokslutsgranskningen. Den analytiska granskningen kan sedan användas som revisionsbevis och minskar behovet av att genomföra omfattande substansgranskning för att uppnå samma nivå av revisionsbevis”, avslutar Simo.

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss på telefon 0303-667 80 eller skicka ett mejl till redovisning@hogia.se 

Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
Analys
Analys, beslutsstöd & simuleringsverktyg

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Kunskap & inspiration
Digital inlämning av årsredovisning till Bolagsverket