Digital signering ökar säkerheten inom industrin

Administration av avtal och insamling av underskrifter både internt och externt är tidskrävande. Här berättar Emma Maria Kånåhols som är bolagschef på Hogia Industrial Systems om hur du kan effektivisera de administrativa processerna och låta kunder och medarbetare signera digitalt.

Med Hogias signeringstjänst, Hogia Signit, kan du på ett effektivt och säkert sätt distribuera dokument och samla in underskrifter digitalt. 

– Vår signeringstjänst kan anpassas efter de specifika signeringsbehov som du som arbetsgivare har. Anställningsavtal, sekretessavtal, instruktioner, policys, protokoll kan signeras digitalt, men också externa dokument som serviceavtal, kundavtal, leverantörsavtal och kundorder.

Digital signering ökar säkerheten

Att följa de lagar och regler som finns är avgörande, och inom verkstads- och processindustrin är det ett omfattande arbete, berättar Emma-Maria.

– För att förebygga arbetsplatsolyckor inom tillverkningsindustrin är det viktigt att se till att varje medarbetare har rätt utbildning för sin arbetsuppgift och är medveten om de risker som finns och hur man undviker dem. 

– Arbetsgivare har en skyldighet att säkerställa att medarbetarna har tagit del av instruktioner och säkerhetsinformation rörande heta arbeten, maskiner och utrustning för att tillgodose kraven gällande arbetsmiljö. Det gäller även vid service och underhåll.

Distributionen av instruktioner och policy, men även anställnings- och sekretessavtal och andra dokument, förenklas om det sker digitalt. Särskilt värdefullt är det i en organisation som har verksamhet på flera orter. Anställda som ska sätta sin signatur på dokumentet gör det enkelt via sin telefon eller dator.

– Som personuppgiftsansvarig säkerställer du också att känslig personinformation distribueras på ett säkert sätt.  

Svensk tillverkningsindustri satsar på Industri 4.0 och vi hjälper dig säkra upp även de administrativa processerna. Med starkt branschfokus och daglig kontakt med kunder inom tillverkande industri kan vi tillföra rätt stöd för just ditt företags digitaliseringsresa.

Digital signering hjälper till att knyta ihop det digitala flödet i verksamheten. Läs mer om Hogia Signit här eller hör av dig till oss på Hogia Industrial Systems så berättar vi mer, telefon 0303-688 70, mejl industrial@hogia.se

 

 

 

Relaterat

Bransch
Industri

Affärslösningar för tillverkande industri

Läs mer
Lönesystem
Heltäckande lönesystem för alla typer av verksamheter

Med Hogia får du ett lönesystem som är anpassat för din bransch och med kunnig support som sätter dig som användare i fokus.

Läs mer
Hogia MyPayslip
Skicka lönespecar digitalt