Digitalisering effektiviserar hotell- och restaurangverksamheter

Det ska vara enkelt att driva företag i Sverige. Digitala verktyg som elektronisk fakturering skapar ordning och effektiviserar det administrativa arbetet – och leder till bättre lönsamhet.

Amanda Welin är expert på digitala lösningar för hotell-och restaurangbranschen och menar att företag har mycket att vinna på att använda ny teknik. 

– Företag inom hotell-och restaurangbranschen har ofta stora volymer inkommande leverantörsfakturor. Tidsbesparingen är en av de största fördelarna med att implementera ett systemstöd för digitala fakturaflöden. Verksamheter kan bättre fokusera på sin kärnverksamhet, öka produktiviteten och få högre lönsamhet berättar Amanda.

– Att synliggöra företagets kostnader med ett elektroniskt attestflöde där medarbetare kan vara en del i processen skapar en ökad medvetenhet ute i organisationen. Det är också en stor fördel för hotell- och restaurangkedjor där de personer som attesterar ofta befinner sig på olika orter.

Mer tid för hotellverksamheten 

Fredrik Sörstrand är ekonomichef på Varbergs Stadshotell och Asia Spa. De har helt gått ifrån det analoga till att bli fullt ut digitala. En önskvärd totalupplevelse för gästen innebär att allt måste fungera dygnet runt. Det gäller även all administration. 

– Ett digitalt fakturaflöde innebär att vi har full kontroll hela vägen och var fakturan befinner sig; attestering, kostnader och exakta utbetalningar. Automatisering ger förutom hög säkerhet en tidseffektivisering där frigjord tid kan användas till mer värdeskapande uppgifter än att flytta papper. 

Långa betalningstider påverkar likviditeten. Var tredje företagare i Sverige betalar inte en del av sina fakturor i tid, vilket i sin tur påverkar företagens likviditet och lönsamhet. 

– Ett digitalt attestflöde ger ökad kontroll över var en faktura befinner sig rent fysiskt och när den förfaller. Utifrån likviditetssynpunkt är det tryggare och relationerna med leverantörer äventyras inte på grund av försenade betalningar. Det finns också en stor miljöaspekt med digitaliseringen, inte minst genom att minska på pappershantering och transporter, berättar Amanda.

Leverantörer till offentlig sektor

För de hotell-och restaurangverksamheter som levererar till offentliga sektorn blir det från och med 1 april 2019 krav på att skicka fakturor elektroniskt. Pdf-fakturor godkännes inte och fakturorna måste vara i rätt format. Lagkravet gäller både offentlig och direktupphandling. Läs mer om lagkrav för e-faktura till offentlig sektor här »

Ta steget mot digitaliserad administration

Alla verksamheter ser olika ut och har olika förutsättningar. Men alla har att vinna på att digitalisera sina administrativa processer. Just inom hotell-och restaurangbranschen har en del företag halkat efter, men det går att implementera i små steg. Vi hjälper dig gärna, kontakta oss på hotell@hogia.se eller 0303-663 50 så hittar vi tillsammans rätt väg för just din verksamhet. 

 
Bransch
Hotell & Restaurang

Affärssystem för verksamheter inom besöksnäringen

Hotell- & restaurangssystem
Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer