Ekonomi
Lön/HR
Kunskap och inspiration
Molnlösningar
Events

Nu blir det krav på att e-fakturera offentlig sektor

I år blir det krav på alla leverantörer till offentliga verksamheter att skicka sina fakturor elektroniskt. Den nya lagen gäller alla inköp till följd av offentlig upphandling. Små belopp och direktupphandling undantas inte.

Bakgrund

Sveriges riksdag har beslutat att alla leverantörer till offentliga verksamheter måste fakturera elektroniskt från och med 1 april 2019. Ca 200 000 företag i Sverige berörs av det nya lagkravet. Grunden till lagstiftningen är ett EU-direktiv och en målsättning om att majoriteten av all fakturering i Europa ska ske med e-faktura år 2020. 

Den nya lagen gäller alla inköp till följd av offentlig upphandling och omfattar därmed även direktupphandling. Den elektroniska fakturan (e-fakturan) som skickas måste vara i ett godkänt format i enlighet med europeisk standard. PDF-faktura eller skannade fakturor kommer inte att godkännas.

 

Hur förbereder du dig?

Offentlig sektor i Sverige har under många år arbetat med att införa e-faktura och är väl förberedda. Alla myndigheter har haft krav på sig sedan 2008 att kunna ta emot e-faktura och många offentliga organisationer har idag redan upphandlingskrav om e-faktura.

För att förbereda dig som företagare inför den nya lagen är det bra att redan nu stämma av med din systemleverantör vilka lösningar de kan erbjuda för e-fakturering.

 

Vad är PEPPOL?

PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) är ett godkänt format och en infrastruktur som i Sverige drivs av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

Anslutning till PEPPOL underlättar för både köpare och säljare att nå varandra elektroniskt på ett enkelt och effektivt sätt. För företag förenklas handeln både inom landet och över landsgränserna, samtidigt som det minimerar barriärer såsom höga kostnader och nekade fakturor. 

 

Vad erbjuder Hogia?

Det ska vara enkelt att vara digital företagare i Sverige. Hogias lösning för elektronisk fakturahantering är ett kostnadseffektivt val och vår e-fakturalösning blir en del av din vanliga faktureringsrutin. Du behöver inte sätta dig in i format eller logga in i olika portaler för att registrera fakturor. Vi kan kommunernas krav och löser allt i bakgrunden för dig. Givetvis stödjer vår lösning PEPPOL.

Hogia kan som ett av få företag leverera en helhetslösning där det elektroniska fakturaflödet är en del av ditt ekonomisystem. Med Hogia får du en leverantör, en support och ett avtal. 

 

 

Läs också

Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer
Seminarium
Effektiv Fakturahantering

Vi berättar allt du behöver veta om elektronisk fakturahantering så att du kan arbeta enklare. Kort och koncist – endast 2 timmar.

Läs mer
Kunskap & inspiration
PEPPOL – nätverk för elektronisk fakturahantering

Allt du behöver veta om det europeiska standardformatet

Läs mer
EKONOMI
Ekonomisystem för alla behov