Nu är det lag på att e-fakturera offentlig sektor – klarar du kraven?

Är du en av de 200 000 företagare som har en offentlig verksamhet som kund? Den nya lagen om e-faktura började gälla 1 april 2019. Visste du att pappersfakturor, inskannade fakturor och PDF-filer inte längre är tillåtna? För att inte riskera att gå miste om affärer är det nu viktigt att säkerställa sina faktureringsrutiner.

– Vi ser att det finns ett stort behov av information och en ökad medvetenhet bland företag. Många vet inte vad förändringen innebär och vad som krävs för att leva upp till gällande lagkrav, berättar Anna Elverheim som är nytillträdd styrelseordförande i nätverket för elektroniska affärer (NEA) och tillika Hogias e-fakturaexpert.

Så här gör du

Hogias lösning för elektronisk fakturahantering är ett kostnadseffektivt val och vår e-fakturalösning blir en del av din vanliga faktureringsrutin. Du behöver inte sätta dig in i format eller logga in i olika portaler för att registrera fakturor. Vi kan kommunernas krav och löser allt i bakgrunden för dig. Givetvis stödjer vår lösning PEPPOL.

Hogia kan som ett av få företag leverera en helhetslösning där det elektroniska fakturaflödet är en del av ditt ekonomisystem. Med Hogia får du en leverantör, en support och ett avtal. 

Vad är PEPPOL?

PEPPOL (Pan-European Public Procurement On-Line) är ett godkänt format och en infrastruktur som i Sverige drivs av DIGG (Myndigheten för digital förvaltning).

Anslutning till PEPPOL underlättar för både köpare och säljare att nå varandra elektroniskt på ett enkelt och effektivt sätt. För företag förenklas handeln både inom landet och över landsgränserna, samtidigt som det minimerar barriärer såsom höga kostnader och nekade fakturor. 

Bakgrunden

Grunden till lagstiftningen är ett EU-direktiv och en målsättning om att majoriteten av all fakturering i Europa ska ske med e-faktura år 2020. 

Den nya lagen gäller alla inköp till följd av offentlig upphandling och omfattar därmed även direktupphandling. Den elektroniska fakturan (e-fakturan) som skickas måste vara i ett godkänt format i enlighet med europeisk standard. PDF-faktura eller skannade fakturor kommer inte att godkännas.

Läs också

Elektronisk fakturahantering
Effektiva flöden är en självklarhet!

Både för inkommande och utgående fakturor

Läs mer
Kunskap & inspiration
PEPPOL – nätverk för elektronisk fakturahantering

Allt du behöver veta om det europeiska standardformatet

Läs mer
EKONOMI
Ekonomisystem för alla behov