”Med direktkoppling mellan Hogia Transaktionsanalys och Fortnox krävs ingen revisorsinloggning”

Hogia Transaktionsanalys är verktyget som effektiviserar och automatiserar byråns arbetsprocesser. Med en färdig integration till Fortnox kan du som revisor och användare av Hogia Transaktionsanalys hämta underlag till bokföringen direkt i programmet.

Niclas Bellman är Kommersiell produktägare för Hogias revisions- och analysverktyg. Han berättar att granskningsförfarandet kan fördröjas i flera dagar när det saknas bra verktyg på byrån.

– När jag var verksam som revisor kunde jag ägna stor del av min tid till att få tag på underlag vid en stickprovsgranskning, och kunden i sin tur fick lägga tid på att ta fram fakturor och andra underlag manuellt, vilket drog ut på revisionsprocessen. I de fall jag fick tillgång till kundens ekonomisystem via revisorsinloggning möttes jag inte sällan av problem med brandväggar och VPN-blockader som påverkade arbetet. 

Niclas ser i dag hur urval av stickprov och hämtning av erforderliga underlag underlättas för de revisorer som arbetar med Hogia Transaktionsanalys. 

– I Hogia Transaktionsanalys hämtar du automatiskt väsentlighetstalen från din planeringsfas, gör stickprovsurval utifrån huvudboken och laddar ned de erforderliga underlagen direkt till din digitala revisionsakt. 

– Det krävs varken byte mellan olika programvaror eller revisorsinloggning. Detta integrerade arbetsflöde mellan byrå och byråns kund sparar tid för såväl den som granskar som för kunden. Hela revisionsprocessen blir mer effektiv, samtidigt som säkerheten ökar. 

Vill du veta mer om hur du kan effektivisera din revisionsprocess samt höra mer om kopplingen till Fortnox?
Kontakta oss via mejl ror@hogia.se eller på telefon 0303-667 80.

Relaterat

Transaktionsanalys
Analys, uppföljning och kontroll

Effektiva lösningar för företag och redovisningsbyråer inom analys, avstämning och granskning

Läs mer
Bransch
Redovisnings- och revisionsbyrå

Helhetslösningar som effektiviserar för både dig och dina kunder! 

Läs mer
Kunskap & inspiration
Digitalisera revisionsarbetet med rätt verktyg

Skapa ett digitalt flöde i revisionsplaneringen för att möta kundernas behov.

Läs mer