Ha en långsiktig plan för att rädda ert resultat

De första veckorna under coronakrisen var fokus för Deloittes kunder främst att klara likviditet resultat och bibehålla eget kapital. Lizze-Lott Bergman är ansvarig för marknadssidan för Deloitte Västernorrland och kontorschef i Sundsvall, hon upplever generellt att likviditeten går att lösa för de flesta kunder, det är mer en fråga om vad de på kort sikt faktiskt kan göra för att påverka resultatet.

Lizze-Lott Bergman på Deloitte anser att företag behöver ha en långsiktig plan för att klara krisen

Lizze-Lott Bergman har arbetat på Deloitte sedan 2008. Redan innan hon började på Deloitte arbetade hon med olika yrkesroller och hon har över 20 års erfarenhet inom ekonomiområdet. När Lizze-Lott startade sin karriär på Deloitte upptäckte hon snart att det var byråvärlden som var hennes yrkesmässiga kall.

– Jag har jobbat i många olika verksamheter med olika roller inom ekonomiområdet genom åren, vilket gör att jag har en bred erfarenhet och kunskap om de olika utmaningar som en verksamhet ställs inför. Det har alltid varit viktigt för mig att vara påläst och ta del av nya frågeställningar inom området, berättar Lizze-Lott.

Vid krisen

Lizze-Lott förstod tidigt att coronapandemin skulle drabba hela företagssverige hårt. I samband med detta insåg hon att det var viktigare än någonsin att finnas nära till hands för kunderna och stötta deras verksamheter. Den 13 mars tog Lizze-Lott i samråd med de kundansvariga på Sundsvallskontoret direktkontakt med sina kunder om vilka åtgärder de kunde tillämpa och vad de borde tänka på i den annalkande krisen.

– Det viktigaste är att kunden upplever att Deloitte finns nära till hands. Därför ville vi kontakta alla kunder personligen direkt, berättar Lizze-Lott. Responsen från kunderna var blandad. Vissa tackade för informationen men de som redan då förutspådde att de skulle drabbas väldigt hårt fick vi snabbt en tätare dialog med. Den täta dialogen gjorde att vi visste direkt vilka kunder vi skulle kontakta när krispaketen kom. I samarbete med marknadsavdelningen presenterade vi då en färdig sammanställning över hur de kunde använda sig av krispaketen. Deloitte har också tagit fram artiklar, skapat en landningssida på webben, gjort diverse utskick och arrangerat webbinarier om krispaketen för att ge våra kunder ett bra stöd.

Deloittes arbete med krispaketen

Deloitte samarbetar tätt mellan sina olika affärsområden som exempelvis, skatt, redovisning och revision. Tidigt i arbetet med sammanställningen av krispaketen satte de upp en Teams-funktion för alla sina redovisningskonsulter. Där fick de snabb tillgång till information, berättar Lizze-Lott som är den som är en av de ansvariga för att hålla all information uppdaterad i kanalen. Om någon har en fråga så läggs den in som ett FAQ i Teams-kanalen. Då får alla tillgång till samma svar. På samma sätt samarbetar de inom sina olika affärsområden så att alla kunder får samma information.

Det kommer många frågor till Deloitte om vad krispaketen egentligen innebär.

– Vi har mycket spetskompetens inhouse inom tax och legal som snabbt satte sig in i krispaketen för att till exempel kunna ge vägledning kring företrädaransvar och lån via skattekontot. Vi har också redovisningsspecialister som tillsammans med vår Legal-sida kunde tolka frågor om exempelvis de nya reglerna kring korttidspermitteringar, säger Lizze-Lott. Hon berättar att det som de får flest frågor kring är just korttidspermitteringar.

Hennes tips till vad företagen kan tänka på när de ska använda sig av krispaketen är,

 • Se till att er bokföring och era resultat- och likviditetsprognoser är uppdaterade så att beslutsfattarna alltid kan fatta beslut utifrån aktuella siffror.
 • Lämna in en ny preliminärdeklaration för 2019 för att få tillbaka preliminärskatten redan innan sommaren istället för att behöva vänta till hösten. 
 • Ha i åtanke att det troligtvis kommer även regionala stödpaket för företag. Det kommer alltså kanske finnas möjlighet att även få stöd från er region.
 • Ha en kontinuerlig dialog med era kunder och leverantörer – man kan aldrig anta saker avseende andra företags betalningsförmågor.
 • Att se över så att bokföring och deklarationer avseende arbetsgivaravgifterna blir korrekta då dessa nu under perioden mars-juni sänks till 10,21 %.
 • Att se över möjligheten i samråd med fastighetsägaren om man har rätt till hyresnedsättning för kvartal två. Hyresnedsättningen är riktad mot några särskilda branscher och det som styr är hur SNI-koderna är registrerade.
 • Om ni ska använda er av korttidsarbete så vill Tillväxtverket se att bolaget också har vidtagit andra åtgärder. Exempel på det kan vara att det har genomförts kostnadsreduceringar, att ni sett över hur bolaget kan driva intäkter osv. Ett sätt att verifiera det arbetet kan vara genom att visa på hur prognoser och kalkyler gjorts över hur situationen har förändrats. Tipset är att förbereda er och ha erforderliga underlag.
 • Att se över så att lönekörningen blir korrekt deklarerad då staten tar sjuklönekostnaden för april-maj.

Entreprenörer har ofta bara "äter vad jag vill"-budget

Lizze-Lott anser att många entreprenörer bara har en budget för ett scenario, att det kommer gå bra. Hon menar att man måste bygga olika scenarion beroende på vilket läge som verksamheten befinner sig i, som nu när vi befinner oss i ett krisläge.

– Entreprenören behöver ha koll på vilka olika lägen som finns och vilka resurser, såväl personal som material, som behövs i de olika lägena, säger Lizze-Lott. Det är viktigt att de förstår alla avtal, vilka fasta och rörliga kostnader som finns, vilka kostnader som är omsättningsrelaterade, vilka som inte är det och hur snabbt en kostnad kan avslutas.

Lizze-Lott brukar uppmana nyföretagare att göra tre olika budgetar:

 • Grötbudget, en budget när man har ett trångt läge som kanske under en kris. Man har bara råd med det mest väsentliga och får leva med små marginaler.
 • Kyckling på fredag-budget, en budget för när företaget går bra och överskottet är tillräckligt för att man ibland ska unna sig något extra eller ha lite marginaler.
 • ”Äter vad jag vill”-budget, en budget för när företaget går precis som man vill, där omsättningen går som på räls och kostnadsmassan ger ett så pass bra överskott att företagaren inte behöver vända på varje beslut om varje krona.

– Även om företagen klarar likviditeten under dessa svåra tider så behöver de ha beredskap med en långsiktig plan avseende hur resultatet och det egna kapitalet ska räddas, menar Lizze-Lott. Hon anser att redovisningskonsulter och revisorer har ett ansvar att stötta sina kunder i att förklara vad som är resultatpåverkande.

Redovisningskonsulten eller revisorn 

Lizze-Lott upplever att de flesta av kunderna inte vet skillnaden mellan redovisningskonsulten och revisorn. Hon menar också att relationen till en person är det som påverkar om man vänder sig till revisorn eller redovisningskonsulten.

– "Jag sitter med revisorn" säger kunden men då kanske de sitter med redovisningsassistenten. "Jag går till revisorn" betyder sannolikt för de flesta entreprenörer att kunden går till sin ekonomiska rådgivare. Detta kan vara antingen en redovisningskonsult, en revisor eller redovisningsassistent. Men jag tror att just i krissammanhang så vänder sig kunden generellt till de som har lite högre kompetens, alltså seniora medarbetare, auktoriserade redovisningskonsulter eller auktoriserade revisorer.

Oavsett vem du vänder dig till för rådgivning så menar Lizze-Lott att det finns tre saker som är extra viktiga att du har,

 • En digital redovisning som du alltid håller uppdaterad i realtid.
 • Genomarbetade resultat- och likviditetsprognoser, gör olika scenarier!
 • En kontinuerlig dialog med alla dina rådgivare (banken, pensionsrådgivare och din ekonomiska rådgivare) kring vilka åtgärder du ska göra och i vilken ordning.

Deloittes egen corona-webbsida hittar du fler artiklar och även webbinarier som ger dig mer kunskap.

Revision
Hogia Audit - effektiv revision

Hogia Audit – säkerställer att din revision följer kraven från ISA, ISQM och FAR

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Digital signering underlättar processen

Att använda e-signering eller digital signering underlättar när många distansarbetar, produktägare för Signit Martin Thulin berättar mer.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Så kan du ta ditt företag genom krisen

Det finns andra åtgärder för företag i kristider än att ta lån, vår redovisningsexpert Peter Flemsjö ger dig sina konkreta tips.

Läs mer