Det här kan du göra för att ta ditt företag genom krisen

Åtgärds- och stödpaketen som kommer från regeringen ska hjälpa företag att undvika konkurs men det kan vara svårt att ha koll på vad du som företagare kan göra rent konkret. Vår redovisningsexpert Peter Flemsjö ger dig tips på vad du som företagare kan tänka på.

Många företag kan i dessa tider vara i behov av extra lån för att hantera de kortsiktiga ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin. Den främsta åtgärden från regeringen är nya statliga garantier för utlåning till små- och medelstora företag. Åtgärden innebär att staten garanterar 70 procent av risken med långivningen av nya lån från bankerna. Lånegarantin kan nyttjas av livskraftiga företag som på grund av coronapandemin fått ekonomiska svårigheter. Garantin prissätts efter den långsiktiga kreditvärdigheten hos låntagarna.

Förutom de lån som bankerna nu erbjuder företag för att undvika ekonomisk kris finns det även andra åtgärder som du som företagare kan genomföra. Börja med att göra en beredskapsplan. På Business region Göteborgs hemsida finns förslag som du kan utgå ifrån, https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/beredskapsplan-foretagare

Tips för att öka ditt likviditetsutrymme utan lån och skulder

Skjut upp dina skatteinbetalningar. Det gör du genom att ansöka om anstånd på Skatteverket. Detta gäller betalning av arbetsgivaravgifter, avdragen skatt och moms. I anståndet finns inget företrädaransvar, det innebär att du som ägare inte blir personligt betalningsskyldig för de obetalda belopp som omfattas av anståndet. Du kan få anstånd med ett så stort belopp som är rimligt med hänsyn till omständigheterna. Anståndet gäller för upp till tre redovisningsperioder mellan januari och september 2020. Betalningen kan skjutas upp i ett år från beslutsdatumet. 
Anståndet innebär en kostnad motsvarande en bankränta på 6,6 %.
Du ansöker enklast via den nya digitala tjänsten i ”Mina sidor” på Skatteverket.se.
Läs mer om hur du ansöker på Skatteverket.se 

Ansök om Premiefrihet. Premiefrihet innebär att den tjänstepension som du som arbetsgivare betalar in för dina anställda pausas under en viss period för att frigöra likviditet. Förutsättningarna kan variera mellan olika företag och olika avtal. Det är viktigt att du har en dialog med dina anställda så att de är informerade om konsekvenserna det innebär för deras tjänstepension. Beroende på vilket bolag du betalar in din tjänstepension till kan detta vara kostnadsfritt eller inte för dig. Hör med ditt tjänstepensionsbolag. 

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Alla bolag kan ansöka om nedsättning av arbetsgivaravgifter eller egenavgifter (enskild firma), sänkningen gäller för max 30 anställda och även bolag med fler anställda kan ta del av sänkningen för upp till 30 anställda. Detta gäller från den 1 mars (även retroaktivt) fram till den 30 juni och du kan ansöka om det från den 6 april. Detta stödet går att kombinera med andra stöd från regeringen till exempel korttidsarbete. Ansökan gör du genom din arbetsgivardeklaration där du kryssar i fält 062 på individuppgiften ”Reducerad avgift först anställd”. 
Läs mer på Skatteverket – lämna arbetsgivardeklaration

Ansök om Amorteringsfrihet. Amorteringsfrihet kan ges på existerande lån under en viss period till de företag som har drabbats ekonomiskt av coronakrisen. Ta kontakt med din bank för att se vad som gäller.

Ha en öppen och kontinuerlig dialog med dina kunder. Förhandla om att förkorta eller förlänga betalningstider för att hantera en eventuell likviditetskris.

Ansök om korttidspermittering – numera kallat korttidsarbete. Regeringen har nyligen infört så kallad korttidspermittering – även kallad korttidsarbete. Det innebär att du kan minska dina anställdas arbetstid och få stöd från staten för att täcka stora delar av kostnaden. Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas av reglerna.
Du kan söka stödet från och med 7 april 2020 och det gäller retroaktivt från och med 16 mars 2020.

2020-04-14 Systemet för korttidspermittering föreslås förstärkas tillfälligt. Förslaget innebär att arbetsgivare nu kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den absolut största delen av kostnaden. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020.

Läs mer om hur du ansöker på Tillväxtverket.se

Kvitta vinst 2019 mot framtida underskott. För egenföretagare föreslås en möjlighet att sätta av 100 procent av det skattepliktiga överskottet från 2019 till en så kallad periodiseringsfond (upp till 1 miljon kronor). Det innebär att du inte behöver betala skatt för vinster upp till 1 miljon kronor under 2019. Istället kan du skjuta upp vinsten och kvitta den mot eventuella underskott under 2020.
Om du vill få tillbaka preliminärskatten som du redan har betalat in för 2019 behöver du lämna in en ny preliminärdeklaration för 2019.

Möjlighet att lägga sin verksamhet vilande. Företag som läggs vilande på grund av arbetslöshet undantas under 2020 från regeln att verksamheter endast får läggas vilande en gång under fem år. För vissa företag kan en rekonstruktion vara en möjlig lösning vid en tillfällig, men akut likviditetskris. Vid en rekonstruktion aktiveras bland annat den statliga lönegarantin som innebär att staten tar över löneansvaret för de anställda under en viss period. Det bör dock göras i samråd med rådgivare och jurist för att se om det är en lösning som lämpar sig för ditt företag.


Till sist, i dessa tider finns det många som vill stötta och ge råd. Så var inte rädd för att be om hjälp för att se hur du kan hantera din specifika företagssituation. Men var källkritisk och ta gärna hjälp från de företag du redan har en relation med.

Artikel publicerad 2020-04-08

Artikel ändrad 2020-04-14

KUNSKAP & INSPIRATION
Samlad information från Skatteverket

Här har vi samlat information från Skatteverket som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Ekonomiska åtgärder

Regeringen har tagit en rad ekonomiska åtgärder på grund av coronaviruset.

Läs mer
KUNSKAP & INSPIRATION
Korttidspermittering på grund av corona

Regeringen presenterar nu en rad budgetåtgärder med anledning av coronavirusets konsekvenser, korttidspermitteringen är en av åtgärderna.

Läs mer